Sjømatnæringen er den eneste eksportnæringen i vekst i Norge. Bare innen service og teknologi har Sjømat Norge siden 2015 tiltrukket seg mer enn 100 nye medlemmer.

– Det er svært gledelig å se at vi stadig tiltrekker oss nye medlemmer. Det er stor utvikling innen teknologi- og servicebransjen, noe som fører til at nye selskaper opprettes. Disse presenterer viktige og spennende innovasjoner som tar næringen videre, sier Arild Rød, fagansvarlig i teknologi og service i Sjømat Norge.

Havbruksnæringen er ifølge Torgeir Reve en av landets desidert mest vekstkraftige og lønnsomme næringer, og omtrent den eneste – sammen med offshore energi og maritim – hvor Norge behersker hele verdikjeden.

Les mer: Politikerne må fremme og ikke hemme havbruksnæringen

Arild Rød er fagsjef maritim i Sjømat Norge. FOTO: Øyvind A. Haram

Den sterke veksten i sjømatnæringen har også vært reflektert i medlemsmassen til Sjømat Norge. Siden etableringen av teknologi og service i 2015 har vi nå passert 100 medlemmer. Teknologi og service er den medlemsgrupperingen som har vokst raskest de siste årene.

Sjømat Norge, som er en landsforening under NHO, teller i dag 650 medlemsbedrifter og representerer rundt 14.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service.

– Vi er Norges største sjømatorganisasjon, og dekker hele verdikjeden fra fjord til bord i norsk sjømatnæring, og har fremdeles ambisjon om å være den foretrukne landsforeningen for aktører innen sjømatnæringen. Vilkår for vekst er viktig for alle som jobber i tilknytning til sjømatnæringen, og det at vi dekker hele sjømatklyngen gjør at vi er tett på de viktige prosessene rundt utviklingen av sjømatnæringen fremover, sier Geir Ove Ystmark.

Ystmark fremhever Sjømat Norges sterke medlemsgrupperinger langs hele verdikjeden innenfor sjømatnæringen innen både service- og teknologileverandører, fôrselskaper og marin ingrediens industri som landsforeningens styrke.

– Det er gledelig å se at vi fortsetter å tiltrekke oss medlemmer fra hele verdikjeden, og spesielt innen service og teknologi har tilsiget av medlemmer vært stort. Vi har her gjort oss relevante for den raskest voksende delen av sjømatnæringen. Det skal vi fortsette med fremover, sier Ystmark.

 

Sjømat Norges viktigste oppgaver:

  • Ivareta medlemmenes felles interesser overfor nasjonale og internasjonale myndigheter, institusjoner og samfunnet for øvrig.
  • Arbeide for gode rammebetingelser som styrker konkurransekraft og lønnsomhet, og dermed gir gode og sikre arbeidsplasser, for bedriftene.
  • Arbeide for å styrke næringens kompetanseutvikling, samt sikre gode og stabile forhold mellom medlemsbedriftene, de ansatte og deres organisasjoner.
  • Bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen blir hørt gjennom deltakelse på arrangementer, i råd og utvalg.
  • Representere næringen i forhandlinger, og bidra til å ivareta medlemmenes felles interesser overfor myndigheter og institusjoner, både nasjonale og internasjonale.

Vil du vite mer?

 
Arild Rød
Arild Rød
Fagsjef maritim
Mobil: 48 12 17 27
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer