Sjømat Norge: Bruk oss!


Publisert 14.03.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Regjeringen har iverksatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Situasjonen treffer oss alle – individer, bedrifter og bransjer. Sjømat Norge støtter våre medlemmer i situasjonen som er under utvikling. Sammen med NHO bistår vi regjeringen i å utforme treffsikre tiltak.

– I situasjonen vi står i nå er det absolutt viktigste for oss å bidra til at folks helse ivaretas, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

-Sjømatnæringen er en av de kritiske samfunnsoppgavene som forsyner befolkningen med mat. Vi er i kontinuerlig dialog med myndighetene for å iverksette nødvendige tiltak slik at vi opprettholder drift og at vareflyten fungerer, sier Ystmark. – Fo​r hele næringen er det viktigste på dette tidspunkt at vi har personell tilgjengelig.

Les også: Spørsmål og svar om korona

Bruk oss!

Sjømat Norge følger situasjonen tett. For å sikre at rett tiltak iverksettes er det derfor avgjørende å få informasjon om hvordan situasjonen treffer din bedrift.

– Det er viktigere enn noen gang at vi får tidlig varsel om hvordan medlemmene våre opplever situasjonen, og om det er tiltak som kan iverksettes som kan avhjelpe situasjonen, sier Ystmark.

Som følge av koronautbruddet har Sjømat Norge satt krisestab. Arbeidet ledes av administrerende direktør Geir Ove Ystmark som er primærkontakt mellom organisasjonen og myndighetene. 

Vi anbefaler til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir om koronaviruset. Her finner du utfyllende svar på spørsmål om permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng med koronaviruset. Du finner også lenker til råd fra myndighetene.

 

Sjømat Norges krisestab: 

  • Trond Davidsen deltar i NHOs koronagruppe og håndterer spørsmål om konkurranserett, samt transport og logistikk.  
  • Rune Dyrvik svarer på arbeidsrettslige spørsmål og samarbeider tett med advokatene i NHO-fellesskapet.  
  • Jon Arne håndterer verdikjede havbruk 
  • Sverre Johansen håndterer verdikjede industri 
  • Henrik Stenwig håndterer faglige vurderinger hygiene, smitte etc.  
  • Aina er myndighetskontakt og deltar i NHO-fellesskapets møter om koronasituasjonen 

Kommunikasjon: 

  • Kommunikasjon ledes av Kristin Langeland som koordinerer kommunikasjonsarbeidet i Sjømat Norge.  
  • Henrik Horjen er ansvarlig for eksterne kanaler og loggføring.  
  • Mediehenvendelser kan gjøres til Øyvind Haram som er talsperson utad på vegne av Sjømat Norge.  

Våre medlemmer kan henvise til oss ved spørsmål fra media og i tillegg bistår vi med rådgivning og krisehåndtering for den enkelte medlemsbedrift. Kontakt Kristin, Henrik eller Øyvind for råd og bistand. 

Krisestaben er operativ kontinuerlig, og vi oppfordrer dere til å kontakte rette vedkommende per epost eller telefon.  

Vil du vite mer?

 
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold