Avtale mot matsvinn


Publisert 26.09.2017 av Are Kvistad Miljø og Helse

Fem medlemsbedrifter i Sjømat Norge har så langt signert avtalen mot matsvinn, og tirsdag møtte tre av dem til stor markering i Oslo sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

BILDET: Klima og miljøminister Vidar Helgesen (t.v.), Geir Ove Ystmark (Sjømat Norge), Camilla Beck Sætre (Insula AS), Anne-Hilde Midttveit (Lerøy Seafood Group AS) og Jørgen Seliussen (Pelagia AS). Foto: Sjømat Norge.


Over 40 bedrifter fra de matproduserende næringene og handelen stilte opp i Klima- og miljødepartementet tirsdag for å signere hver sin avtale med statsråd Vidar Helgesen. Av disse er det fem sjømatbedrifter som samlet står for en vesentlig del av matproduksjonen i Norge.

Regjeringen og matbransjen er blitt enige om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Dette som et bidrag til å nå FNs bærekraftsmål. Anslag viser at en tredel av all mat som produseres i verden, blir ødelagt eller kastet.

– Hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser, sa Helgesen, som berømmet bransjene og bedriftene for engasjementet. Han undersreket samtidig at det er nå arbeidet begynner med å finne gode tiltak.

I juni undertegnet Sjømat Norge en bransjeavtale mot matsvinn. Nå følger en rekke bedrifter opp og slutter seg til avtalen. I den første runden er det Salmar AS, Salmon Brands, Lerøy Seafood Group AS, Pelagia AS og Insula AS som signerer. Det skjedde under et arrangement i Klima- og miljødepartementet i Oslo tirsdag.

Det er ikke for sent for flere bedrifter til å melde seg på denne felles dugnaden for å redusere matsvinn. Ta kontakt med fagsjef Gunn Harriet Knutsen. Den signerte bransjeavtalen, mal for tilslutningserklæringen og annen informasjon finner du her.

Sjømat har lavt miljømessig fotavtrykk og er klimavennlig mat. Likevel kan miljøavtrykket bli enda lavere, blant annet ved å sørge for at maten som produseres utnyttes på beste måte.

Den første store oppgaven for sjømatnæringen er å klarlegge hva som faller inn under definisjonen «matsvinn» i fiskeslakterier, fiskemottak og foredlingsbedrifter – og kartlegge hvilke mengder dette utgjør. Det foreligger allerede et prosjektforslag og finansieringen er sikret.

– Samarbeid mellom produsenter og dagligvarehandelen om blant annet emballasjeløsninger samt riktig bruk av holdbarhetsmerking kan være med på å redusere matsvinn. For en næring som eksporterer 95% av sin produksjon, og som dekker sjømatbehovet for mer enn 120 millioner mennesker på årsbasis verden over, er dette tiltak som også har stor verdi utenfor Norges grenser, sa Trond Davidsen på vegne av Sjømat Norge da bransjeavtalen ble undertegnet av fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner i juni.

Hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser.

Statsråd Vidar Helgesen

Vil du vite mer?

 
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

– Kvantumskontroll ikke veien å gå

Webinar med Erna og Jonas

Nasjonalt havbruksjubileum til hele Norge

Webinar – Fangstsertifikat

Webinar – elektroniske fraktdokumenter

Miljøavtrykket må settes først

Akvakulturregelverket

Tariffkonferansen 2021

Mellomoppgjøret 2021

Lansering: Fremtidig regulering av produksjon og vekst i havbruk