Vil bidra til mindre matsvinn


Publisert 23.06.2017 av Are Kvistad Miljø og Helse

- Sjømat har lavt miljømessig fotavtrykk og er klimavennlig mat. Likevel kan miljøavtrykket bli enda lavere, blant annet ved å sørge for at maten som produseres utnyttes på beste måte. Denne forpliktelsen synliggjør vi ved å signere bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.

Det sa viseadministerende direktør Trond Davidsen på vegne av sjømatnæringen under dagens arrangement i Oslo.


BILDET OVER: Bransje og myndigheter signerte matsvinn-avtalen i dag: F.v. Anette Almås (NSL), Otto Gregussen (Norges Fiskarlag), Roy Angelvik (Nærings- og fiskeridepartementet) og Trond Davidsen (Sjømat Norge).

Regjeringen og den norske matbransjen er blitt enige om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. På dagens arrangement som markerte signering av avtalen var fem departementer og matbransjen representert.

Stort matsvinn
Anslag viser at en tredel av all mat som produseres i verden, blir ødelagt eller kastet. Hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser.

– ForMats kartleggingsrapport viser dessverre at fersk fisk er en varegruppe med betydelig matsvinn i dagligvarehandelen. Samarbeid mellom produsenter og dagligvarehandelen om blant annet emballasjeløsninger samt riktig bruk av holdbarhetsmerking kan være med på å redusere matsvinn. For en næring som eksporterer 95% av sin produksjon, og som dekker sjømatbehovet for mer enn 120 millioner mennesker på årsbasis verden over, er dette tiltak som også har stor verdi utenfor Norges grenser, sa Davidsen.

For sjømatnæringen har totalutnyttelse og mest mulig verdiskapning basert på alt tilgjengelig råstoff vært en overordnet målsetting i mer enn 20 år. Alt tilgjengelig råstoff inkluderer de delene av fisken som vanligvis ikke spises, som innvoller, hoder og ryggbein. Dette er gjerne også omtalt som restråstoff.

Sjømatnæringen tar grep
– Sjømatnæringen har veldig god oversikt over mengdene og utnyttelsen av restråstoff til konsum- eller fôrprodukter. Men vi mangler kunnskap om hvor mye som faller inn under definisjonen av matsvinn og hva som er hovedårsakene til matsvinn. Trolig faller kun en liten andel av restråstoff inn under definisjonen av matsvinn både på fangstleddet og i sjømatindustrien. Men det holder ikke å tro, her behøves det oversikt og et godt tallgrunnlag. Det blir en viktig oppgave for oss å klarlegge hva som faller inn under definisjonen «matsvinn» i fiskeslakterier, fiskemottak og foredlingsbedrifter – og kartlegge hvilke mengder dette utgjør. For å komme raskt i gang er det allerede utarbeidet et konkret prosjektforslag og arbeidet med å fremskaffe midler til dette er i gang, sa Davidsen.

Bred forpliktelse
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen undertegnet avtalen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet, HOD.

Fra matbransjen undertegnet Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO Hovedorganisasjonen, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge, Virke Hovedorganisasjonen.

For Sjømat Norge stilte Trond Davidsen og Gunn Knutsen. Davidsen holdt innlegg på vegne av egen organisasjon, samt Norges Fiskarlag og Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

 

For en næring som eksporterer 95% av sin produksjon, og som dekker sjømatbehovet for mer enn 120 millioner mennesker på årsbasis verden over, er dette tiltak som også har stor verdi utenfor Norges grenser.

— Trond Davidsen, Sjømat Norge

Informasjon fra Regjeringen

BILDET: Stor interesse for signeringsarrangementet mot matsvinn. (Foto: Kaja Schill Godager, Landbruks- og matdepartementet)

Vil du vite mer?

 
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?