Seier til industrien i Høyesterett


Publisert 24.11.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri

Onsdag kunngjorde Høyesterett dom i saken mellom Pelagia og staten. Dommen gir Pelagia og Sjømat Norge, som partshjelper, full seier.

– Dette er helt i tråd med våre forventninger. Salgslaget og departementet har tolket loven feil, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark

Bakgrunnen

Etter uenighet om minstepris stoppet Norges sildesalgslag fisket etter tobis i mai 2017. Etter at det var enighet om ny minstepris, men før stoppen i fisket var opphevet, leverte det danske fartøyet «Themis» 879 tonn tobis til Pelagias fabrikk i Karmsund i Rogaland. Sildesalget anmeldte fartøyet og fabrikken. I etterkant fattet salgslaget vedtak om å dra inn hele verdien av fangsten. Vedtaket om inndragning ble påklaget til Nærings og fiskeridepartementet. Departementet opprettholdt vedtaket. Pelagia og Sjømat Norge tok så saken til retten, der en vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten.

Stopp i fiske etter tobis og strid rundt minstepris, var årsaken til at saken havnet i retten. Foto: Sjømat Norge

– Det er en grundig dom og viser tydelig at det er grenser for hvor langt salgslagenes fullmakter kan strekkes, sier Ystmark som også ser frem til videre prosess i saken.

– Jeg ser frem til å diskutere med myndighetene hvordan vi kan få klarere avgrensninger på salgslagenes rolle. Deres oppgave er å skape en ryddig handel i første ledd. 

Tilbakebetaling

Høyesterett slår fast at det ikke er mulig for salgslagene  å bruke stopp i fiske som et grep i kampen for å holde minsteprisen oppe. Fiskestoppen var ugyldig, og dermed også kravet om inndragning av verdien ugyldig.

Dommen betyr at staten må dekke Pelagias saksomkostninger på rundt 2,5 millioner kroner. I tillegg oppheves inndragingsvedtaket, og 1,3 millioner kroner tilbakebetales fra Sildelaget til Pelagia.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Kyrre Dale
Kyrre Dale
Fagsjef industri og handel
Mobil: 913 76 551

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?