Seier til industrien i Høyesterett


Publisert 24.11.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri

Onsdag kunngjorde Høyesterett dom i saken mellom Pelagia og staten. Dommen gir Pelagia og Sjømat Norge, som partshjelper, full seier.

– Dette er helt i tråd med våre forventninger. Salgslaget og departementet har tolket loven feil, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark

Bakgrunnen

Etter uenighet om minstepris stoppet Norges sildesalgslag fisket etter tobis i mai 2017. Etter at det var enighet om ny minstepris, men før stoppen i fisket var opphevet, leverte det danske fartøyet «Themis» 879 tonn tobis til Pelagias fabrikk i Karmsund i Rogaland. Sildesalget anmeldte fartøyet og fabrikken. I etterkant fattet salgslaget vedtak om å dra inn hele verdien av fangsten. Vedtaket om inndragning ble påklaget til Nærings og fiskeridepartementet. Departementet opprettholdt vedtaket. Pelagia og Sjømat Norge tok så saken til retten, der en vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten.

Stopp i fiske etter tobis og strid rundt minstepris, var årsaken til at saken havnet i retten. Foto: Sjømat Norge

– Det er en grundig dom og viser tydelig at det er grenser for hvor langt salgslagenes fullmakter kan strekkes, sier Ystmark som også ser frem til videre prosess i saken.

– Jeg ser frem til å diskutere med myndighetene hvordan vi kan få klarere avgrensninger på salgslagenes rolle. Deres oppgave er å skape en ryddig handel i første ledd. 

Tilbakebetaling

Høyesterett slår fast at det ikke er mulig for salgslagene  å bruke stopp i fiske som et grep i kampen for å holde minsteprisen oppe. Fiskestoppen var ugyldig, og dermed også kravet om inndragning av verdien ugyldig.

Dommen betyr at staten må dekke Pelagias saksomkostninger på rundt 2,5 millioner kroner. I tillegg oppheves inndragingsvedtaket, og 1,3 millioner kroner tilbakebetales fra Sildelaget til Pelagia.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Kyrre Dale
Kyrre Dale
Fagsjef industri og handel
Mobil: 913 76 551

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Webinar: Hvordan sikre sykdomskontroll i havbruk?

Webinar: Status om perlesnormaneter (Apolemia uvaria)

Minsteprisene ferdig forhandlet

Gode nyheter for handelen med EU

Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

Denne vil løfte næringen

Tiltakspakke i møte med statsråden

Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

Sertifikatet på plass igjen

Ungdomspolitikertur til Senja: – Vi må gi politikerne innblikk i næringen