Årets tariffoppgjør er godkjent. Her finner du de ulike satsene i overenskomstene.

Resultatet fra årets mekling mellom LO og NHO ble formelt vedtatt i LO s representantskap den 23. april 2019. Dette betyr at oppgjøret kan effektueres og at de lokale forhandlingene kan starte.

Resultatet av oppgjøret er at det gis et generelt tillegg på kr. 2,50 for samtlige overenskomster. I tillegg ble det gitt et såkalt lavlønnstillegg på ytterligere  kr. 2,- til overenskomster som ligger under 90 % av industrigjennomsnittet. Ingen av Sjømat Norges overenskomster omfattes av lavlønnstillegget, så her er resultatet kun kr. 2,50 i generelt tillegg.

Når det gjelder gjennomføring av tilleggene så gis samtlige tillegg med virkning fra 1. april 2019.

Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

Nærmere informasjon om de enkelte overenskomstene:

Fiskeindustrioverenskomsten:

  1. Minstelønnssats:

I henhold til den årlige automatiske regulering av minstelønnssatsen ut fra lønnsveksten i mat- og drikkeindustrien, se overenskomstens § 3-2, så heves minstelønnssatsen med kr. 3,00. Satsen øker således fra kr. 180,70 til kr. 183,70.

Heving av minstelønnssatsen inkluderer det generelle tillegget. Det vil si at alle skal ha det det generelle tillegget på kr. 2,50. De som etter dette blir liggende under ny minstelønnssats skal heves opp til den denne.

  1. Nye satsene for helligdagsgodtgjørelse (B-ordningen) og trekkbeløpene ved forsømmelse av arbeid, jf. § 9-1 i overenskomsten:
Voksne arbeidere Unge arbeidere
Timesats (§ 9-1 nr. 2) Kr. 8,03 Kr. 7,79
Reduksjon (§ 9-1 nr. 3a) Kr. 1629 Kr. 1583

Havbruksoverenskomsten:
Her heves minstelønnssatsene med kr. 2,50. De nye satsene i § 4 blir som følger:

1.år i bedrift: kr. 186,-.

Over 1. år i bedrift kr. 188,-.

Unge arbeidere; kr. 135,-.

 

Overenskomst for fiskefôr- og fiskemelindustrien
Her er satsene regulert gjennom vedlagte protokoll. 

 

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Sperre attvald

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Generalforsamling i Sjømat Norge

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon

Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

Anleggsinspeksjoner og miljøundersøkelser kan utsettes