Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet


Publisert 20.12.2021 av Karin Gammelsæter Sjømat Norge Havbruk

Sjømat Norge har nå to ledige stillinger som regionsjef i avdeling havbruk.  

Det regionale arbeidet i Sjømat Norge er organisert i tre regionlag med hvert sitt arbeidsutvalg, som består av representanter fra næringen. Regionlagenes primære rolle er å legge til rette for lokal næringsutvikling, verdiskaping og sysselsetting. Dette krever god oppfølging av lokal og regional forvaltning, og samarbeid med lokale politikere på alle nivå.

Som regionsjef vil du ha hovedansvaret for oppfølging av våre havbruksmedlemmer i henholdsvis Troms og Finnmark og Nordland, og Agder, Rogaland og Vestland. Stillingene tillegges også utvalgte nasjonale oppgaver. Som regionsjef vil du være sekretariat for våre tillitsvalgte på havbruksområdet i regionene. Dette innebærer å forberede møter, utarbeide saksfremlegg og følge opp vedtak. Som regionsjef vil du også ha ansvaret for å tilby våre medlemmer regionale møteplasser.  Arbeidet vil kreve både evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ, og til å arbeide sammen med folk og være en brobygger mellom ulike interessenter. Du vil representere havbruksnæringen i flere fora og i media, og vil ha tett kontakt med våre medlemsbedrifter.

Av utdanning er du høyskole- eller universitetsutdannet innenfor biologi, teknologi, havbruk, juss eller forvaltning. Den rette kandidaten har god forståelse for hvordan norske fagmyndigheter arbeider. Det er en fordel om du har et godt nettverk opp mot kommuner, fylker, og fagmyndigheter som Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, men også vitenskapelige organisasjoner. Vi forutsetter at du har god kjennskap til sjømatnæringen. I valg av aktuelle kandidater vil vi se kandidatenes kompetanse i sammenheng med den kompetansen som allerede finnes i Sjømat Norge.

Stillingene er fast og har kontorsted i henholdsvis Tromsø og Bergen. Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår og et godt arbeidsmiljø. Det må påregnes en del reiseaktivitet.

Søknad sendes elektronisk til firmapost@sjomatnorge.no og merkes hhv. regionsjef nord/regionsjef vest.

Søknadsfrist er 15. januar 2022

Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer 800 medlemsbedrifter med over 16 000 ansatte. Sjømat Norge organiserer selskaper med aktiviteter innen havbruk, videreforedling, eksport, fiskefôr- og fiskemelproduksjon, marin ingrediensindustri, teknologi- og serviceselskaper og rederier tilknyttet sjømatnæringen samt fiskehelseselskaper. Sjømat Norge har hovedkontor i Oslo og kontorer i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Webinar: Hvordan sikre sykdomskontroll i havbruk?

Webinar: Status om perlesnormaneter (Apolemia uvaria)

Minsteprisene ferdig forhandlet

Gode nyheter for handelen med EU

Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

Denne vil løfte næringen

Tiltakspakke i møte med statsråden

Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

Sertifikatet på plass igjen

Ungdomspolitikertur til Senja: – Vi må gi politikerne innblikk i næringen