Sjømat Norge, Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund inngikk fredag 15. desember en intensjonsavtale om å etablere tariffavtale for skip som utfører transporttjenester i havbruksnæringen.

Fra fredagens forhandlinger i Oslo. Foto: Sjømat Norge.

OGSÅ: Maskinoffiserer og sjømatrederi med tariffavtale 

– Vi har ikke et slikt tilbud i NHO-fellesskapet. Siden vi har en voksende medlemsgruppering på havet, er dette et viktig område for oss, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

I intensjonsavtalen som de to LO-forbundene og Sjømat Norge har inngått er målet å få på plass en endelig tariffavtale i løpet av 1. kvartal 2018.

-En signert intensjonsavtale er et langt og viktig steg mot en ferdig tariffavtale på dette området, sier Ystmark

-Tariffavtaler og samarbeid mellom partene i arbeidslivet er svært viktig for både arbeidstakerne og arbeidsgiverne, sier Geir Hagerupsen i Sjømannsforbundet som ser med spenning frem til sluttfasen av forhandlingene.

Også for servicefartøy
De tre organisasjonene skal også i gang med arbeidet med å bygge en tariffavtale for servicefartøyene i havbruksnæringen. Mange av arbeidsbåtene i havbruksnæringen har i dag besetning som blir omfattet av sertifikatkrav og Sjøfartsdirektoratets regelverk. Det har i tillegg blitt etablert en rekke frittstående servicefartøyrederi, og flere av disse er medlemmer i Sjømat Norge. I dette arbeidet vil det også være en tett koordinering med Fellesforbundet som organiserer røkterne i havbruksnæringen.

-Havbruksnæringen er i sterk utvikling og vi i Sjøoffisersforbundet ser frem til et godt samarbeid med Sjømat Norge både på tariffområdet men også på det næringspolitiske området. Vi trenger et sterkt samarbeid for å fremme konkurranseevnen til den maritime næringen, sier administrerende direktør, sjøkaptein, Hans Sande i Sjøoffisersforbundet.

For mer informasjon kontakt:

Geir Hagerupsen, Norsk Sjømannsforbund 900 16 424
Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund 916 16 994
Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge 481 27 155
Arild Rød, Sjømat Norge 481 21 727

Vil du vite mer?

 
Arild Rød
Arild Rød
Fagsjef maritim
Mobil: 48 12 17 27
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Enighet i tariffoppgjøret på Havbruksoverenskomsten

Ministermøte om fremtidens fiskerikontroll

Økt fleksibilitet ønskelig

Mattilsynet og personopplysninger

Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

– Gode grep!

Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene