Overrakte stamfisk-innspill til Fiskeri- og havministeren


Publisert 02.02.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Havbruk

Sjømat Norge har levert inn sine innspill til hvordan Norge bør håndtere stamfisktillaltelser i fremtiden.

Det systematiske avlsarbeidet for laks og ørret har lagt mye av grunnlaget for suksessen til norsk havbruksnæring. Det har bidratt til hurtigere vekst og bedre kvalitet på fisken.

Sjømat Norge har funnet det urovekkende at havbruksnasjonen Norge må importere rogn fra utlandet. Det har ikke blitt gjort noen endringer i forvaltningen av stamfisktillatelser siden dagens regelverk kom på plass i 2008. 

Stamfiskutvalget har derfor skrevet et innspillsdokument til departementet for å komme med forslag til hvordan tillatelsene bør håndteres i fremtiden. Dokumentet innledes med hvilke gevinster et godt avlsarbeid vil kunne gi havbruksnæringen.

Et godt avlsarbeid er helt avgjørende for fiskehelsen. Avlsarbeidet har hatt fokus på å avle frem en mer robust fisk, som er bedre tilpasset et liv i merdene. Et eksempel er hvordan avl har bidratt til å redusere forekomst av virussykdommen IPN i næringen. Avl på en mer robust fisk har vært, og vil fortsatt være et viktig bidrag i arbeidet med å bedre fiskevelferden.

Bakgrunnen for møtet var nye tilpasninger i stamfisktillatelsene. I møtet med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran deltok Cecilie Skjengen fra Åkerblå og leder for Sjømat Norge sitt stamfiskutvalg, samt Jon Arne Grøttum og Kine Mari Karlsen fra Sjømat Norges havbruksavdeling.

Innspillsdokumentet inneholder en rekke forslag til forbedringer:

  • Skille mellom tillatelser som benyttes til avlsarbeid og rognproduksjon
  • Etablere egne tillatelser for avlsarbeid. Og beholde rognproduksjon.
  • Flytte rapportering fra rognproduksjon til selskapsnivå fremfor tillatelsesnivå
  • Lukket stamfiskproduksjon på sjø bør håndteres på samme måte som lukket stamfiskproduksjon på land.
  • Etablering av landbasert produksjon kan ikke ha konsekvenser for antall tillatelser i sjø

Les hele dokumentet.

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804
Kine Mari Karlsen
Kine Mari Karlsen
Regionsjef havbruk Nord
Mobil: 472 60 878

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kurs i åpenhetsloven

Jon Arne ny president

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

Årssamling i Havbruk nord

Miljøseminar Florø

Vil ha mer aktivitet her i landet  

Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 

Innspillsmøte om NTP 2025-2036

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Årsarrangementet 2023