Økt sjøareal til forsvaret


Publisert 14.12.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Høringsuttalelser

Forsvarsbygg sendte i september ut brev til høring om behovet for økte areal avsatt til øvingsområder langs Norskekysten. I høringen kommer det frem at en ønsker å legge beslag på 20.000 mer km2 langs kysten.

Sjømat Norge reagerer kraftig på at forsvaret ønsker å beslaglegge og båndlegge matproduserende arealer i et så stort omfang.

LES HELE HØRINGSUTTALELSEN HER

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Årsarrangementet i Sjømat Norge

Årssamling Havbruk Nord

Medlemsmøte Havbruk Nord

Revidert nasjonalbudsjett: – Skuffende fra Regjeringen

Havbruksoverenskomsten: Enighet med Fellesforbundet

NM Sunn Mat i Farta: – En gyllen mulighet til å vise frem sjømatens fortreffelighet

Enige med NNN

Krister Hoaas blir ny regionsjef i Sjømat Norge

Årsmøte Havbruk Midt

Framleis høg interesse for sjømatutdanning