Økt sjøareal til forsvaret


Publisert 14.12.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Høringsuttalelser

Forsvarsbygg sendte i september ut brev til høring om behovet for økte areal avsatt til øvingsområder langs Norskekysten. I høringen kommer det frem at en ønsker å legge beslag på 20.000 mer km2 langs kysten.

Sjømat Norge reagerer kraftig på at forsvaret ønsker å beslaglegge og båndlegge matproduserende arealer i et så stort omfang.

LES HELE HØRINGSUTTALELSEN HER

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Dramatisk dag for havbruksnæringen og kystbefolkningen

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss