Økt sjøareal til forsvaret


Publisert 14.12.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Høringsuttalelser

Forsvarsbygg sendte i september ut brev til høring om behovet for økte areal avsatt til øvingsområder langs Norskekysten. I høringen kommer det frem at en ønsker å legge beslag på 20.000 mer km2 langs kysten.

Sjømat Norge reagerer kraftig på at forsvaret ønsker å beslaglegge og båndlegge matproduserende arealer i et så stort omfang.

LES HELE HØRINGSUTTALELSEN HER

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold