- Det er ingen andre som driver med husdyr i Norge som har bedre forutsetninger for å virkelig ta tak i dyrevelferd enn nettopp laksenæringen, sa Susanna Lybæk i Dyrevernalliansen da hun innledet på det første møtet i forumet AquaWelfare.

Tirsdag arrangerte Sjømat Norge heldagsmøte på Gardermoen med fiskevelferd på programmet. I alt 36 deltakere fra næringen, fiskehelsetjenester og andre fagmiljøer gikk gjennom et fullspekket program med innlegg som belyste status for fiskevelferden i havbruksnæringen fra flere sider.

Bakgrunnen er Sjømat Norge sitt initiativ for å utvikle en mal for beste praksis for fiskevelferd innen 2021, der AquaWelfare-forumet blant annet skal bidra til å drive fram arbeidet i næringen.

Vitenskapelig rådgiver Susanna Lybæk slo fast i sitt innlegg at Dyrevernalliansen vil jobbe for at arbeidet gjennom AquaWelfare-initiativet får et konkret innhold.

– Samtidig er det viktig for oss å få frem at det beste må ikke bli det godes fiende. Å utvikle en beste praksis vil innebære at den vil måtte forbedres dag for dag, sa Lybæk under oppsummeringen av dagen.

Det var faglige innlegg av Sjømat Norge, Lerøy Seafood Group, Scanvacc, FHF, Sølvtrans, Hydrolicer, Bremnes Seashore og Åkerblå, før daglig leder Solveig Nygaard i FoMAS oppsummerte dagen. Hun la vekt på at det allerede finnes både data og kunnskap i næringen som Sjømat Norge må gjøre nytte av i det kommende arbeidet.

– Mange har pekt på behovet for mer kunnskap. Det pekes på vitenskapelige institusjoner og beslutningstakere, men hvem har mye av denne kunnskapen? Det har de som arbeider i felt. Praktikerne på merdkanten må derfor med, sa Nygaard, som også var opptatt av at dette er et felt som krever åpenhet og samarbeid.

– Historien har vist at de beste periodene i næringen har kommet når selskapene har utvekslet erfaringer sammen. Så Sjømat Norge: Kjør på, var hennes avsluttende appell til forsamlingen.

Fagsjef Ketil Rykhus i Sjømat Norge slår fast at det første AquaWelfare-møtet ble vellykket med mange gode innlegg og innspill. Tilbakemeldingene er at Sjømat Norge er på rett spor og at både næring og fagmiljøer ønsker å bidra i det videre arbeidet med å utvikle en mal for beste praksis på fiskevelferd.

Vil du vite mer?

 
Ketil Rykhus
Ketil Rykhus
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 473 43 310

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!