Nye minstepriser for bunnfisk


Publisert 21.09.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri

Sjømat Norge forhandlet denne uken om minstepriser for flere arter med Norges Råfisklag. Minsteprisene betyr garantert minste pris fisker tilbys på kaikanten.

– Et volatilt valutamarked og høye transportkostnader i kombinasjon med varierende priser i markedet gjør at det til tross for høye priser er utfordrende for næringa, sier direktør for industri, Stine Akselsen

Stine Akselsen er Sjømat Norges direktør for villfisk. FOTO: Sjømat Norge.

– Vi hadde en prisforhandling der det var en drakamp om flere av prisene og jeg er sikker på at begge parter kunne ønsket seg et bedre resultat. En er nå enige om at neste prisforhandling foregår fysisk i Tromsø 6.desember.

Artene torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no. Lyr, brosme, uer, kvitlange, breiflabb og rødspette har nå fått endrede priser, som gjelder fra og med mandag 26. september.

Her er de nye minsteprisene:

Lyr over 2,0 kg                                                          kr 17,00           (+ kr 2,00)
Lyr 1,0-2,0 kg                                                          kr 15,00           (+ kr 3,00)
Lyr under 1,0 kg                                                        kr   8,50           (+ kr 2,00)

Kvitlange over 2,0 kg                                               kr 12,00           (+ kr 2,00)
Kvitlange 0,7-2,0 kg                                                kr 10,00           (+ kr 2,00)

Brosme over 2,0 kg                                                  kr 12,00           (+ kr 3,00)
Brosme 1,0- 2,0 kg                                                   kr   8,00           (+ kr 1,00)

Breiflabb over 4,0 kg, sløyd uten hode                 kr 66,00           (+ kr 3,00)
Breiflabb 1,0- 4,0 kg, sløyd uten hode                   kr 72,00           (+ kr 6,00)
Breiflabb under 1,0 kg, sløyd uten hode               kr 46,00           (+ kr 1,00)
Breiflabb over 8,0 kg, sløyd med hode                 kr 27,00           (+ kr 3,00)
Breiflabb over 4,0 kg, sløyd med hode                 kr 30,00           (+ kr 3,00)
Breiflabb under 4,0 kg, sløyd med hode              kr 21,00           (+ kr 1,00)

Uer rund, minst 0,7 kg                                            kr 14,00           (+ kr 1,00)

Rødspette over 0,7 kg                                             kr 12,50           (+ kr 2,00)
Rødspette under 0,7 kg                                          kr 11,50           (+ kr 2,00)

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss

Klar tale i fra FN og FAO under åpningen av Salmon Eye!