Nye minstepriser for bunnfisk


Publisert 21.09.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri

Sjømat Norge forhandlet denne uken om minstepriser for flere arter med Norges Råfisklag. Minsteprisene betyr garantert minste pris fisker tilbys på kaikanten.

– Et volatilt valutamarked og høye transportkostnader i kombinasjon med varierende priser i markedet gjør at det til tross for høye priser er utfordrende for næringa, sier direktør for industri, Stine Akselsen

Stine Akselsen er Sjømat Norges direktør for villfisk. FOTO: Sjømat Norge.

– Vi hadde en prisforhandling der det var en drakamp om flere av prisene og jeg er sikker på at begge parter kunne ønsket seg et bedre resultat. En er nå enige om at neste prisforhandling foregår fysisk i Tromsø 6.desember.

Artene torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no. Lyr, brosme, uer, kvitlange, breiflabb og rødspette har nå fått endrede priser, som gjelder fra og med mandag 26. september.

Her er de nye minsteprisene:

Lyr over 2,0 kg                                                          kr 17,00           (+ kr 2,00)
Lyr 1,0-2,0 kg                                                          kr 15,00           (+ kr 3,00)
Lyr under 1,0 kg                                                        kr   8,50           (+ kr 2,00)

Kvitlange over 2,0 kg                                               kr 12,00           (+ kr 2,00)
Kvitlange 0,7-2,0 kg                                                kr 10,00           (+ kr 2,00)

Brosme over 2,0 kg                                                  kr 12,00           (+ kr 3,00)
Brosme 1,0- 2,0 kg                                                   kr   8,00           (+ kr 1,00)

Breiflabb over 4,0 kg, sløyd uten hode                 kr 66,00           (+ kr 3,00)
Breiflabb 1,0- 4,0 kg, sløyd uten hode                   kr 72,00           (+ kr 6,00)
Breiflabb under 1,0 kg, sløyd uten hode               kr 46,00           (+ kr 1,00)
Breiflabb over 8,0 kg, sløyd med hode                 kr 27,00           (+ kr 3,00)
Breiflabb over 4,0 kg, sløyd med hode                 kr 30,00           (+ kr 3,00)
Breiflabb under 4,0 kg, sløyd med hode              kr 21,00           (+ kr 1,00)

Uer rund, minst 0,7 kg                                            kr 14,00           (+ kr 1,00)

Rødspette over 0,7 kg                                             kr 12,50           (+ kr 2,00)
Rødspette under 0,7 kg                                          kr 11,50           (+ kr 2,00)

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding