Norsk fiskeindustri står igjen i fare for å tape råstoff. Nå nekter Færøyenes egne båter å levere fisk i utlandet.

-Det er urovekkende at land rundt oss nå tar aktive grep for å sikre råstofftilgang til egen industri. Dette går ut over norsk fiskeindustris mulighet til å delta i den internasjonale råvarekonkurransen. Den nye fiskerilovgivningen på Færøyene innebærer at færøyske fartøy må lande all sin fangst på Færøyene, og dette er et nytt skritt i feil retning, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Færøyene har allerede i flere år hatt en ulovlig landingsavgift på sild og makrell som landes utenfor Færøyene, og det nye regelverket innebærer en ytterligere innstramming. Norsk fiskeindustri har tidligere handlet mye råstoff fra færøyske båter, men denne muligheten ser nå ut til å være helt borte. Samtidig diskuteres tilsvarende reguleringer også i Skottland.

-Dette er en utvikling norske myndigheter må følge opp politisk. Fri handel med sjømat – både bearbeidede produkter og råvarer – er et viktig prinsipp for Sjømat Norge, men vi ser at dette stadig utfordre, sier Ystmark. Han legger også vekt på at Norge havner bakpå.

–  Vi frykter en situasjon hvor råvarehandelen i økende grad blir enveiskjørt ut fra Norge, og det vil sette fiskeindustrien i en svært vanskelig konkurransesituasjon. Norge inngår i dag fiskeriavtaler med en rekke land i Nordøstatlanteren, og det er nå på tide at fri handel med råvarer settes som en forutsetning for å inngå slik avtaler.

LES OGSÅ: Brev fra Sjømat Norge til NFD

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll

Eit godt grep frå Regjeringa

Digitalt arbeidsmøte om utnyttelse av utslipp fra fiskeoppdrett

Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse