Norsk-russisk enighet


Publisert 21.10.2023 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri og handel

I den 53. sesjon i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon ble det i dag enighet om en fiskeriavtale som blant annet fastsetter neste års kvotenivåer.

Til tross for politisk uro har Russland og Norge også i år lykkes å komme frem til en avtale som regulerer fangstene i den nordlige Atlanteren og Barentshavet.

– Kvotene fortsetter å gå nedover, sier viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen. FOTO: Sjømat Norge.

Trond Davidsen fra Sjømat Norge har deltatt i den norske forhandlings-delegasjonen.

– Det er all grunn til å gi ros til embetsverket i Nærings- og fiskeridepartementet, som under ledelse av departementsråd Mette Wikborg har ledet forhandlingene fra norsk side. Det er gjort en god jobb med å manøvrere i havn en god og balansert avtale, sier Davidsen.

Den 53. sesjonen i den blandede fiskerikommisjonen ble lørdag enige.

Mindre hvitfisk

– Om det skal trekkes frem noe særlig positivt med avtalen for 2024, er det at det er funnet rom for loddefiske med en totalkvote på 196.000 tonn.

For torsk er det avtalt en totalkvote i 2024 på vel 453.000 tonn, ned fra 577.000 tonn inneværende år.

Mer bekymring vekker derimot kvotene for hvitfisk, sier Davidsen.

– Alle fangstkvoter for hvitfisk fortsetter å gå nedover. For torsk er det avtalt en totalkvote i 2024 på vel 453.000 tonn, ned fra 577.000 tonn inneværende år.

Prognosene indikerer iht Havforskningsinstituttet at en ytterligere 20% nedgang i totalkvote fra 2024 til 2025 vil bli tilrådd neste år, og at de årlige fangstene så vil stabilisere seg rundt 350.000 tonn.

– For både flåte og industri vil dessverre de reduserte hvitfiskkvotene bli merkbare. Det er derfor viktig i de kommende årene å sikre aktiviteter både på sjø og land som gir mer verdi ut av hver fisk som fangstes, sier Davidsen.

For en mer detaljert oversikt over neste års fiskeriavtale mellom Norge og Russland, kan en se mer detaljert oversikt på regjeringens sider.

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør