Nettmøte – Spørsmål til høringen av NS 9415?


Publisert 21.12.2020 av Karin Gammelsæter Sjømat Norge Havbruk Kalenderen

Se tid, sted og påmelding

Vi inviterer våre medlemsbedrifter til å komme med spørsmål og kommentarer til representanter fra vår ressursgruppe og andre medlemsbedrifter som har bidratt i revisjonsprosessen av NS 9415.

Påmeldte vil få tilsendt lenke for oppkobling til møtet dagen før.

For innspill til Sjømat Norges høringssvar ber vi om at kommentarer, gjerne med begrunnede innspill og konkrete forslag til endret tekst, sendes til Sjømat Norge, ved Brit Uglem Blomsø, innen den 24. januar. Innspillene vil bli gjennomgått og diskutert i ressursgruppen, som setter sammen et samlet høringsinnspill fra Sjømat Norge. Innspillet vil bli lagt fram for diskusjon i Bransjegruppe Havbruk før det sendes inn til Standard Norge innen høringsfristen den 15. februar. Høringsinnspillene behandles deretter i revisjonskomiteen. Ny standard er forventet klar i mai 2021.

Her er lenke til høringsdokumentet: http://enquiry.standard.no/Home/Details/7821

Vil du vite mer?

 
Brit Uglem Blomsø
Brit Uglem Blomsø
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 482 06 661

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Stine Akselsen overtar industriansvaret

Sjømat Norge støtter ambisjonene i Havbruksstrategien

Søppeldykkeren som skal til OL

Landbruket og sjømatnæringen samarbeider om digitalisering

Fiskerne for sterk til å delta i konkurranse

Færre laks rømte i 2020

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

En tapt mulighet for Norge

Lokale lønnsforhandlinger