Nettmøte – Spørsmål til høringen av NS 9415?


Publisert 21.12.2020 av Karin Gammelsæter Sjømat Norge Havbruk Kalenderen

Se tid, sted og påmelding

Vi inviterer våre medlemsbedrifter til å komme med spørsmål og kommentarer til representanter fra vår ressursgruppe og andre medlemsbedrifter som har bidratt i revisjonsprosessen av NS 9415.

Påmeldte vil få tilsendt lenke for oppkobling til møtet dagen før.

For innspill til Sjømat Norges høringssvar ber vi om at kommentarer, gjerne med begrunnede innspill og konkrete forslag til endret tekst, sendes til Sjømat Norge, ved Brit Uglem Blomsø, innen den 24. januar. Innspillene vil bli gjennomgått og diskutert i ressursgruppen, som setter sammen et samlet høringsinnspill fra Sjømat Norge. Innspillet vil bli lagt fram for diskusjon i Bransjegruppe Havbruk før det sendes inn til Standard Norge innen høringsfristen den 15. februar. Høringsinnspillene behandles deretter i revisjonskomiteen. Ny standard er forventet klar i mai 2021.

Her er lenke til høringsdokumentet: http://enquiry.standard.no/Home/Details/7821

Vil du vite mer?

 
Brit Uglem Blomsø
Brit Uglem Blomsø
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 482 06 661

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen

25.000 måltider pr minutt

Godt nyttår!

Romjulsmøte om handelspolitikk