Mindre matsvinn gir bedre klima


Publisert 12.09.2019 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Miljø og Helse

Forebygging av matsvinn er for alvor satt på agendaen. FNs ferske klimarapport konkluderer med at redusert matsvinn er et av de viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslippene.

Så mye som en tredel av all mat som produseres i verden, blir ødelagt eller kastet. Dersom matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser.

Ambisiøse målsetninger
For å bidra til å nå FNs bærekraftsmål har regjeringen og matbransjen blitt enige om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn sikrer at dette arbeidet er godt organisert i Norge. Til sammen 93 bedrifter fra hele verdikjeden har nå forpliktet seg til å rapportere på matsvinn og iverksette tiltak.
Av disse finner vi seks sjømatbedrifter som samlet står for en vesentlig del av matproduksjonen i Norge. Det nyeste tilskuddet til bransjeavtalen er Domstein Sjømat AS som signerte tilslutningsavtalen på et matsvinnsarrangement i Arendalsuka.

Arild Svendsen fra Domstein Sjømat AS og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
Foto: Klima- og miljødepartementet

Fra før har Salmar AS, Salmon Brands, Lerøy Seafood Group AS, Pelagia AS og Insula AS signert.
Sjømat har lavt miljømessig fotavtrykk og er klimavennlig mat. Likevel kan miljøavtrykket bli enda lavere, blant annet ved å sørge for at maten som produseres utnyttes på beste måte.
Den første store oppgaven for sjømatnæringen har vært kartlegging av matsvinn i fiskeslakterier, fiskemottak og foredlingsbedrifter. FHF finansierer SINTEFs «matsvinnsprosjekt» og de første foreløpige tallene viser at matsvinn fra sjømatnæringen ligger godt under 4 – 5%.
Sjømatbedriftene ser også på tiltak som nye emballasjeløsninger samt riktig bruk av holdbarhetsmerking som kan være med på å redusere matsvinnet. For en næring som eksporterer 95% av sin produksjon, og som dekker sjømatbehovet for ca. 130 millioner mennesker på årsbasis verden over, er dette tiltak som også har stor verdi utenfor Norges grenser.

Klima- og miljøminister Elvestuen har uttalt følgende om Bransjeavtalen:

″Samarbeid mellom næringsliv og det offentlige er det viktigste om vi skal nå målet om å halvere matsvinnet innen 2030, derfor er denne Bransjeavtalen så viktig. Både FNs rapporter og tallenes tale er krystallklare. Skal vi få en global økonomi innen naturens bæreevne har vi svært dårlig tid. Det er ikke nok å kutte i alle fossile energikilder, og dermed blir matsvinn en viktig del av den totale pakken, særlig når resultatene viser at arbeidet nytter.″

Det er ikke for sent for flere bedrifter til å melde seg på denne felles dugnaden for å redusere matsvinn. Den signerte bransjeavtalen, mal for tilslutningserklæringen og annen informasjon finner du her.

 

Vil du vite mer?

 
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

– Kvantumskontroll ikke veien å gå

Webinar med Erna og Jonas

Nasjonalt havbruksjubileum til hele Norge

Webinar – Fangstsertifikat

Webinar – elektroniske fraktdokumenter

Miljøavtrykket må settes først

Akvakulturregelverket

Tariffkonferansen 2021

Mellomoppgjøret 2021

Lansering: Fremtidig regulering av produksjon og vekst i havbruk