Mattilførselen og varetransporten skal ikke hindres av lokale vedtak


Publisert 17.03.2020 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge

Helseministeren har i dag sendt ut melding om at kommunale smittetiltak ikke skal stå i veien for samfunnskritiske oppgaver. Produksjonen og tilførselen av mat og andre dagligvarer er et slikt samfunnsområde. En samlet verdikjede er svært glad for denne avklaringen fra regjeringen.

Dagligvarehandelen ved NHO Service og Handel og Virke Dagligvare har sammen med matprodusentene som organiseres av NHO Mat og Drikke Sjømat Norge og Dagligvareleverandørenes Forening, daglige samordningsmøter mens koronatiltakene pågår. Bedriftene innenfor matvareproduksjonen, handel og transport har et viktig samfunnsoppdrag for å sikre at matvareproduksjonen opprettholdes og at varene kommer frem til innbyggerne.

Produksjon, transport og salg av mat og andre dagligvarer er samfunnskritiske oppgaver som del av forsyningsleddet. Bedriftene har derfor unntak fra en del av vedtakene som myndighetene nå treffer.

– For å sikre tilførsel av mat og andre dagligvarer er det to helt avgjørende forhold som må sikre: Bedriftene trenger personell slik at produksjonen kan videreføres, og transporten mellom de ulike ledene i verdikjeden må gå som normalt, slår de fem organisasjonene fast i en felles melding.

For å hindre smittespredning har nasjonale myndigheter fattet de mest omfattende samfunnsrestriksjoner siden andre verdenskrig. Disse balanseres mellom ulike samfunnsformål. Samtidig har en rekke kommuner og regionråd fattet egne karantenebestemmelser og restriksjoner på bevegelse.

– Det er helt avgjørende at også lokale reguleringer hensynstar at matproduksjon og transport er samfunnskritiske funksjoner som må opprettholdes så normalt som mulig. Hensynet til å sikre folk mat må være overordnet kommunale bestemmelser. Denne uttalelsen fra Helseministeren er viktig for at vi kan fortsette å forsyne markedene med mat og andre dagligvarer i denne vanskelige tiden, sier en samlet matindustri.

Hvis bedriftene på tross av dette skulle oppleve at kommunale vedtak skaper hindringer skal dette påklages til fylkesmannen, understreker de.

Les meldingen fra helseministeren her.

For ytterligere informasjon:

NHO Service og Handel,adm.dir Anne-Cecilie Kaltenborn, 917 02 307

Virke, direktør Virke Dagligvare, Ingvild Størksen, 959 00 506

DLF, adm dir Helge Hasselgård, 957 43 332

NHO Mat og Drikke, adm.dir Petter Haas Brubakk 909 11 624

Sjømat Norge, adm.dir Geir Ove Ystmark 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold