– Må unngå konkurransevridning


Publisert 08.07.2017 av sjømatnorge.no Industri  

- Det er positivt at regjeringen ser nødvendigheten av tiltak for å sikre fiskeindustrien tilgang på råstoff, og at de er villig til å bruke kvotesystemet for å legge til rette for arbeidsplasser og verdiskaping i fiskeindustrien. Samtidig må tiltakene utformes slik at det blir like konkurransevilkår, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Regjeringen har varslet at de vil innføre en distriktskvoteordning på 3000 tonn torsk fra 2018, for å sikre råstofftilgang i små, næringssvake områder.

– Tilgangen på råstoff, spesielt utenom hovedsesongene, er den største utfordringen for fiskeindustrien i Norge, og problemet er ikke knyttet til enkeltområder. Det er derfor viktig at en eventuell distriktskvoteordning utformes på en måte som ikke gir enkelte steder eller virksomheter en særlig fordel på bekostning av andre, sier Sverrre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Nærings- og fiskeridepartementet har varslet at det snarlig vil komme et forslag på høring. Sjømat Norge vil behandle dette forslaget grundig.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan du bli bedre av å digitalisere og automatisere?

Hvordan bør 2,9 milliarder disponeres?

Skal fiske ut fra 63 elver

Legemiddelbruken mot lus må bedres

Nyttig møte om fiskevelferd

Svimmelhet i Sildelaget

Vi ønsker sterke kystkommuner

17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

– Viktig med evaluering av laksevassdragene og laksefjordene

På lag for bedre kosthold