Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 


Publisert 21.06.2019 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri

Sjømat Norge mener det er bra og nødvendig at regjeringen går inn for endringer i kvotesystemet. Det nye kvotesystemet legger bedre til rette for ressursutnyttelse og helårige arbeidsplasser.

– Regjeringen skal ha ros for at den har lagt fram forslag om en helhetlig og nødvendig reform av kvotesystemetMed nye rammebetingelser på plass vil det være opp til næringa og myndighetene å utnytte mulighetene til å skape større verdier, helårige arbeidsplasser og sikre en bedre ressursutnyttelse av råstoffet, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.   

 Fire år etter oppnevnelsen av Eidesen-utvalget presenterte fredag regjeringen meldingen «Et kvotesystem for økt verdiskapning». I meldingen til Stortinget foreslås det flere nye mekanismer som skal bidra til større fleksibilitet, bred legitimitet og et kvotesystem som legger til rette for økt verdiskaping. 

Kvotemeldingen diskuteres. Statsråd Harald Tom Nesvik og adm.dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark. Foto: Henrik Horjen/Sjømat Norge

 Usikre rammevilkår har preget fiskerinæringen i flere år. Sjømat Norge poengterer at næringen nå trenger ro og forutsigbare rammebetingelser ved at man får en varig løsning på plass. 

  – Det burde være selvsagt at kvotesystemet i fiskeriene skal sikre verdiskaping, men vi har de siste årene sett nødvendigheten av å reformere systemet. Sjømat Norge er svært opptatt av å øke verdiskapingen gjennom lønnsomforedling av fisk i Norge, og i den forbindelse er kvotesystemet en viktig rammebetingelse. Det handler om å ha en differensiert fiskeflåte som kan levere fangst av god kvalitet gjennom hele året, som utnytter tilgjengelige ressurser på en bærekraftig måte og som har mulighet til å spesialisere driften, sier Ystmark.  

 Vil utjevne sesongvariasjon
Helårige arbeidsplasser er en viktig forutsetning for at fiskeindustrien i Norge skal være attraktiv og konkurransedyktig. Ustabil råstofftilgang gjør det krevende å drive lønnsom produksjon hele året.  

  Sesongvariasjon er en naturlig del av det å høste fra havet, men vi ser samtidig at det er fullt mulig å utjevne den samlede råstofftilgangen gjennom året, sier Ystmark.   

 Ystmark påpeker at gjennom meldingen har regjerningen lagt et godt grunnlag for å legge til rette for fiskeindustriens behov.  

 – Samtidig forventer vi at regjeringen vil følge opp ambisjonene når det nye kvotesystemet skal settes i drift, sier Ystmark.

Avviser forslaget om særskatt
I meldingen legges det opp til å beholde Finnmarksmodellen. Forslaget om å regulere basert på faktisk lengde, og at lengdegrensen på 21 meter videreføres er viktig for å sikre en differensiert kystfiskeflåte også i årene framover. Fiskeindustrien er avhengig av mangfold i fiskeflåten og lokal tilhørighet. 

 – Finnmarksmodellen er en del av samfunnskontrakten mellom kystsamfunn, fiskeflåte og fiskeindustrien. Dette er viktig for fiskeindustrien langs kysten, og vi har med glede merket oss at regjeringen anerkjenner den store betydningen fiskeindustrien har både for fiskeflåten og kystsamfunnene.  

 Ystmark merker seg at regjeringen avviser forslaget om en særskatt på en viktig distriktsnæring.  

– Sjømatnæringen har stort vekstpotensial, men da er ikke løsningen å øke skattetrykket.Vi må utnytte mulighetene som ligger i havet på en bærekraftig måte. Restråstoff og nye råvarekilder vil bli stadig viktigere for sjømatnæringa i Norge, og det er derfor gledelig at regjeringen også har lagt fram en strategi for bruk av restråstoffet fra fiskeriene, sier Ystmark.  

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?