– Kvantumskontroll ikke veien å gå


Publisert 22.04.2021 av Karin Gammelsæter Sjømat Norge Industri

Innføring av kvantumskontroll i fangstsertifikatene reiser en rekke prinsipielle og praktiske spørsmål, og det er avgjørende med et tett samarbeid med brukerne av systemet for å sikre gode løsninger. Dette kom klart fram i et webinar i regi av Sjømat Norge i dag, der næringa, myndighetene og CatchCertificate-portalen (CC) deltok.

Sjømat Norge ble, i likhet med produsenter og eksportører, overrasket da det rett før påske ble varslet at kvantumskontroll for fangstsertifikat ville bli innført fra 6. april 2021. Et utvidet krav om kvantumskontroll i fangstsertifikat er en betydelig omlegging av det etablerte systemet. Eksportør må da fordele vekt på seddel, og legge inn opplysninger om produkttilstand og konservering når sertifikat hentes ut. Det vil kreve endrede rutiner gjennom hele verdikjeden, fra førstehåndskjøp via produksjonsledd til eksportør. Som næringens organisasjon forutsetter vi at næringen involveres tett i et slikt arbeid, og blir hørt. Dette har ikke vært tilfelle i dette prosjekt, og på bakgrunn av henvendelser fra Sjømat Norge besluttet CC å utsette innføringen av kvantumskontroll i CC-portalen til senere på våren. De har nå lansert 3. mai som et tidspunkt for innføringen.

For å belyse problemområdet inviterte Sjømat Norge til et webinar for næringen 22. april. I  webinaret redegjorde Catch Certificate for det utvidede prosjektet, og hvilke krav som nå pålegges eksportørene. Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet deltok også i webinaret.

Sjømat Norge ønsker velkommen tiltak som kan gi bedre ressurskontroll, og er innforstått med at det innebærer at også næringsaktørene vil pålegges nye krav. Nye krav og systemer må imidlertid være effektive og faktisk gi en kontrollgevinst som bidrar til å hindre ulovlig fiske og omsetning.

I dagens webinar ble det fra næringens side stilt kritiske spørsmål til hvordan kvantumskontroll kan gjennomføres i praksis, og hvilken kontrollgevinst dette vil ha. Så lenge en i dag ikke har krav om at en kjøper i førstehånd skal oppgi fordeling av kvantum på en sluttseddel ved salg i andre hånd vil ikke eksportør ha den nødvendige informasjon til påføre kvantum i CC-portalen. Det er en rekke andre feilkilder gjennom verdikjeden, fra omregningsfaktorer  fra seddelvekt til rundvekt, utbyttefaktorer i produksjon, i tillegg til at fangstsertifikat bare dekker deler av eksportmarkedet.

Sjømat Norge mener det er uforsvarlig å gjennomføre prosjektet slik det nå foreligger. Det er alt for mange ubesvarte spørsmål, og utviklingsfasen kan ikke legges opp som et eksperiment som favner om samtlige eksportører av fisk. Vi står midt i en svært krevende markedssituasjon, og Sjømat Norge mener det er behov for avklaringer og en sterkere involvering av næringen i det videre arbeidet.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Behov for eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten?

Slik fordeles havbruksmilliarden

Enighet om Norsk-Russisk kvotefordeling

Den nye regjeringen satser på sjømaten

Statsbudsjettet: Muligheter for sjømaten som del av den grønne omstillingen

Nord i Sør

Medlemsmøte Havbruk Nord i Svolvær

Årssamling i Havbruk Nord

Medlemsmøte hvitfisk

Teknologi og servicekonferansen 2021: – Vi må fortsette å gjøre en forskjell for klima