v
Sortland
Sjømat Norges kurs i rømmingssikring er avlyst som følge av koronaviruset.
Se tid, sted og påmelding

Sjømat Norge  må dessverre avlyse planlagt  kurs i rømmingssikring på Sortland 17.mars, da flere deltakere og foredragsholder har meldt forfall.

Det blir sendt ut mail til alle påmeldte.

Vil du vite mer?

 
Trude H. Nordli
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Mattilsynet og personopplysninger

Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

– Gode grep!

Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene

God folkeopplysning

Sjømaten blir digital

Årssamling i Sjømat Norge havbruk nord – Dato uavklart!