Krever ny verdifastsetting av oppdrettstillatelser


Publisert 31.10.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk

De to næringsorganisasjonene mener dagens regler er uklare og har skapt hodebry hos både den enkelte bedrift og revisorene. De fremhever at det er et åpenbart behov for å få på plass nye og mer klargjørende retningslinjer.

Geir Ove Ystmark og Robert Holmøy Eriksson, administrerende direktør i henholdsvis Sjømat Norge og Sjømatbedriftene, viser til Senterpartiets landsstyrevedtak tidligere denne uken hvor det heter:

“Landsstyret i Senterpartiet ber om at regjeringen sikrer at verdifastsettelsen av oppdrettstillatelser som grunnlag for formuesbeskatning ikke rammer lokalt eide selskaper uforholdsmessig”

Senterpartiets landsstyrevedtak, oktober 2022

– Vi har hele tiden vært opptatt av at verdifastsettelsen av oppdrettstillatelsene som grunnlag for formuesbeskatning må sikre at den totale skattebelastningen ikke rammer de privateide selskapene uforholdsmessig, og at mangfoldet av eierskap i havbruksnæringen opprettholdes. Vi er derfor glade for landsstyrevedtaket i Senterpartiet, og mener dette er et klokt vedtak, sier Robert H. Eriksson i Sjømatbedriftene

Roberg Eriksson er adm.dir i Sjømatbedriftene

Geir Ove Ystmark fremhever at det er liten tvil om at denne høsten har inntruffet tilfeller som gjør at det foreligger såkalte verdireduserende forhold.

– Det at man har et svært uklart regelverk som ingen skjønner hvordan man skal praktisere, og at man samtidig overfører hele skjønnsvurderingen til aktørene er svært problematisk. Her kan vi oppleve like mange ulike skjønnsvurderinger som det er privateide selskap. Det er derfor et åpenbart behov for at vi raskt får på plass mer klargjørende retningslinjer, sier  Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Både Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har tidligere henvendt seg til finansdepartementet om å få på plass en sjablongregel. Hittil har det vært liten interesse fra finansdepartementet og diskutere dette med næringen.

Adm. dir i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark ønsker en sjablongregel for verdifastsettelser.

-Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har nå på nytt bedt departementet og Skattedirektoratet om å sette seg ned med næringen, og revisorene for å komme frem til en sjablongregel. En slik regel må være på plass i god tid før skattefastsettingen for 2022. Vi har klare forventinger om at vi kommer raskt i gang med dette arbeidet, og at vi blir snarlig invitert til samtaler, avslutter Ystmark og Eriksson.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!