Jon Arne ny president


Publisert 13.03.2023 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk

– Norge har hatt en sentral rolle i arbeidet mellom de ulike lands lakseorganisasjoner. Jeg ser frem til å videreføre dette arbeidet, sier Grøttum.

Det var under ISFAS årlige møte, at direktør for havbruk i Sjømat Norge Jon Arne Grøttum ble valgt til ny president. Sjømat Norge er medlem av International Salmon Farmers Association (ISFA), en global paraplyorganisasjon for organisasjoner i alle lakseproduserende land.

ISFA har en sentral rolle for kunnskapsutveksling mellom næringene i de ulike landene samt for pr- og informasjonsaktiviteter om lakseoppdrett, der det ofte kan være utfordringer i følge Grøttum.

– I en tid hvor mange internasjonale NGO’er motarbeider lakseoppdrett, er det mer viktig enn noen gang å skape en forståelse og aksept for hvor klimavennlig og ressurseffektivt havbruk er.

International Salmon Farmers Association består av medlemmer fra Skottland, Færøyene, Chile, Tasmania, Canada, USA, Island og Irland. Her fra møtet i Bosto. Foto: Sjømat Norge.

Norge fortsetter preidentvervet

Organisasjonens to årlige møter arrangeres som regel i sammenheng med aktiviteter som samler den globale næringen. Årets årsmøte fant sted sist i Boston i forbindelse med sjømatmessen i byen. I tilllegg til Grøttum ble Tim Kennedy fra Canadian Aquaculture Industry Alliance valgt til visepresident.

Trond Davidsen fra Sjømat Norge, som inntil nå har hatt sekretariatsansvar og vært president for ISFA, ønsket i forkant av årets årsmøte å bli løst fra sine oppgaver. Han har sammen med visepresident Sebastian Belle fra Maine Aquaculture Association ledet organisasjonen siden 2012.

Organisasjonens neste møte finner sted i tilknytning til Aqua Nor 2023 i Trondheim.

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804
Øyvind André Haram
Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
Mobil: 908 81 591

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Fremdeles store svakheter i skattemodellen

Frokostmøte: Sjømat i krise, krig og fred 

– Opposisjonen tar ansvar

Regulering av satser i Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien

Helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten

Revidert nasjonalbudsjett: Konsekvenser for sjømatnæringen

Webinar – Industriutslippsdirektivet

Mellomoppgjeret 2023

23 gode grunner til å avvise Regjeringens lakseskatt