Innspillsmøte om NTP 2025-2036


Publisert 17.02.2023 av Karin Gammelsæter Havbruk Industri

Sjømat Norge deltok mandag denne uka på Samferdselsdepartementets innspillsmøte for Nasjonal Transportplan 2025-2036. Sjømat Norges sentrale budskap til statsråd Odd-Ivar Nygård var tredelt:

  1. Det må legges bedre til rette for at gods kan flyttes fra vei til båt og bane
  2. Det må satses mer på såkalte nasjonale næringsveier (fylkes- og riksveier som er særlig viktige for næringslivet som tilførselsveier til transportknutepunkter)
  3. Det må være styrket beredskap og økt oppmerksomhet mot flaskehalser som for kortere eller lengre tid kan stoppe varelogistikken som følge av f. eks. uvær, ras eller flom eller menneskeskapte hindre som f. eks. sabotasje som kan hindre vareflyt. Sjømat er i likhet med energi en norsk vare som er viktig for verden.

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kurs i åpenhetsloven

Jon Arne ny president

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

Årssamling i Havbruk nord

Miljøseminar Florø

Vil ha mer aktivitet her i landet  

Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 

Innspillsmøte om NTP 2025-2036

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Årsarrangementet 2023