Innspillsmøte om NTP 2025-2036


Publisert 17.02.2023 av Karin Gammelsæter Havbruk Industri

Sjømat Norge deltok mandag denne uka på Samferdselsdepartementets innspillsmøte for Nasjonal Transportplan 2025-2036. Sjømat Norges sentrale budskap til statsråd Odd-Ivar Nygård var tredelt:

  1. Det må legges bedre til rette for at gods kan flyttes fra vei til båt og bane
  2. Det må satses mer på såkalte nasjonale næringsveier (fylkes- og riksveier som er særlig viktige for næringslivet som tilførselsveier til transportknutepunkter)
  3. Det må være styrket beredskap og økt oppmerksomhet mot flaskehalser som for kortere eller lengre tid kan stoppe varelogistikken som følge av f. eks. uvær, ras eller flom eller menneskeskapte hindre som f. eks. sabotasje som kan hindre vareflyt. Sjømat er i likhet med energi en norsk vare som er viktig for verden.

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal