Innspill om arbeidstidsbestemmelser


Publisert 18.03.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Havbruk Høringsuttalelser Arbeidsliv

Som følge av situasjonen med korona-virus har departementet ønsket innspill fra organisasjonene i forbindelse med vurdering om å gjøre endringer i arbeidstidsbestemmelsene.

Nedenfor følger Sjømat Norges innspill:

  • I havbruksnæringen er det vanlig å gå 7 dager på og 7 dager av. Her ser vi behov for å utvide arbeidsperioden til 14 dager på og 14 dager av. Dette anses gunstig for å redusere antall mannskapsbytter.
  • Utvidet behov for overtid. Det må kunne gjøres unntak for maks reglene, også for bedrifter uten tariffavtale.
  • Behov for regler om forkortet hviletid slik at de som er i arbeid kan jobbe i tettere perioder. Eksempelvis ved at de kan gå på jobb neste morgen, selv om de har jobbet sent om kvelden. Åpning for arbeid på kveld er viktig av hensyn til å opprettholde muligheten til å jobbe selv ved stengte barnehager/skoler.
  • Behov for regler som tillater å endre arbeidstiden (arbeidsplan) med kort varsel, feks . 1-2 dager. Dette bør også gjelde for bedrifter uten mulighet til å gjøre dette ved avtale med tillitsvalgte.
  • Det er viktig at Arbeidstilsynet har tilstrekkelig kapasitet til å behandle søknader om avvik fra arbeidstidsreglene
  • Dagens aml § 10-12 (3) «Bestemmelsene i dette kapittel kan fravikes for arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom. I så fall skal arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.» Her ville det vært gunstig med en presisering av at koronasituasjonen omfattes, slik at vi får en generalklausul for den spesielle situasjon vi er i. Særlig gjelder dette for samfunnskritisk personell.

Hele brevet ligger vedlagt.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lanserer BioMarint Forum i Arendal

God sommer!

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!