- De som produserer mat, har jo en båt. Vi skal være et godt tilbud også for dem, sier fagsjef i Sjømat Norge Arild Rød, som nå lager eget rederiseminar for gamle og nye medlemmer.

– Hold av 6.juni. I tørrdokk denne gang, humrer Arild Rød og viser til rederiseminar langt unna de syv hav.

For første gang arrangerer Sjømat Norge eget rederiseminar. Målet er å samle beslutningstakere i brønnbåtrederiene, servicebåtrederiene og sjømatselskap som vurderer å opprette rederi, forklarer fagsjef Rød.

Arild Rød er fagsjef maritim i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge.

– Vi samles på Park Inn på Gardermoen, og lover et godt program, gode diskusjoner og nyheter for bransjen.

Etterspurt møteplass

Rederiene i sjømatnæringen har tidligere vært spredt litt ulike steder. Behovet for brønnbåter i havbruksnæringen har ført til en kraftig vekst i antall båter og rederi. I tillegg har også leverandørnæringen vokst kraftig de siste årene.

– Det å kunne diskutere mer en bare produkter som til slutt når forbrukeren er viktig. Vi trenger gode arena der denne delen av vår næring kan samles. Derfor lager vi et slikt tilbud som dette her, forklarer Rød.

I bransjen har det vært etterspurt behovet for et sted med faglig oppdatering. Rød lover også et godt program på Gardermoen.

– Som organisasjon er jo vi forholdsvis ny på dette fagfeltet. Vi må få vist frem hva vi kan tilby rederiene, samt tilby et sterkt program og nevner flere på talerlisten.

Godt program

Statssekretær Roy Angelvik stiller fra Næring- og fiskeridepartementet. Ove Løfsnæs har med selskapet AQS vokst til nærmere 100 ansatte på 10 år. Fiskehelse blir et eget tema under konferansen, der både eksperter fra Mattilsynet og Sjømat Norges egen stab vil stille. Sjøfartsdirektoratet vil og være til stede med foredrag.

For nye rederi rettes også søkelyset mot

  • Nye overenskomster
  • Pensjon og forsikring
  • Arbeidsrett, Skipssikkerhetsloven og Skipsarbeidsloven
  • Fra røkter til sjømann

– Vi håper dette blir en god arena, sier Rød som er klar for å erobre de syv hav.

 

MELD DEG PÅ: Trykk her og fyll ut 

Vil du vite mer?

 
Arild Rød
Arild Rød
Fagsjef maritim
Mobil: 48 12 17 27

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!