Ansatte som skal inn til Norge nå?


Publisert 16.12.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Regjeringen har fra 15. desember innført nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner.

Fra sjømatnæringen sin side, som er inkludert i kritisk samfunnsfunksjon, er det følgende som er viktig:

  • Transport av personell og varer internt i Norge og over landegrensene må sikres på en god måte
  • Fiskeindustrien starter hovedsesongen på nyåret og er avhengig av personell utenfra
  • God testkapasitet og vaksinekapasitet

Sjømat Norge er i tett dialog med myndighet for å sikre at tiltak tilpasses behovene til norsk sjømatnæring i størst mulig grad. I møtet med myndighetene har Sjømat Norge spilt inn at det viktigste nå er at flest mulig får mulighet til å holde hjulene i gang.

Les også: Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

– Det er viktig at bedriftene har dialog med sine vertskommuner. Både når det gjelder gjestearbeidere, når de kommer og testkapasitet, sier Stine Akselsen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge.

– Til forskjell fra tidligere hvor det har vært relativt lav smitte, er endringen nå at det allerede er mye smitte i en del lokalsamfunn. Tiltakene må derfor avpasses etter det. Gode nok testregimer, god nok kapasitet på testingen er absolutte nøkler her, sier Akselsen.

Akselsen påpeker at det er medlemmenes felles ansvar med myndigheter og kommunene. For å unngå smitte påpeker Akselsen at man er avhengig av god grensekontroll, god kapasitet lokalt – både når det gjelder PCR- og hurtigtesting, samt vaksine.

– Vi har vært tydelig på at vi ønsker god kontroll og også testing på grensa. Dess tidligere vi får avklart smittesituasjonen dess bedre, og for å benytte utenlandsk arbeidskraft er vi avhengig av åpne grenser og god grensekontroll, sier Akselsen.

Vi oppfordrer medlemmer å ta kontakt med oss dersom det skulle være behov.

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold