Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold


Publisert 14.12.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Høringsuttalelser

Sjømat Norge ber om en dialog rundt forhold knyttet til havbruksnæringens behov for tilgang til detaljert bunndata for en best mulig plassering og drift av oppdrettsanlegg, samt innhenting av kunnskap om bunndata for best mulig bærekraftig forvaltning av kystsonen, uten at dette utfordrer rikets sikkerhet.

Les hele høringssvaret vårt her:

Vil du vite mer?

 
Marit Bærøe
Marit Bærøe
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 905 41 042

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?