Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold


Publisert 14.12.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Høringsuttalelser

Sjømat Norge ber om en dialog rundt forhold knyttet til havbruksnæringens behov for tilgang til detaljert bunndata for en best mulig plassering og drift av oppdrettsanlegg, samt innhenting av kunnskap om bunndata for best mulig bærekraftig forvaltning av kystsonen, uten at dette utfordrer rikets sikkerhet.

Les hele høringssvaret vårt her:

Vil du vite mer?

 
Marit Bærøe
Marit Bærøe
Regionsjef havbruk Nord
Mobil: 905 41 042

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Årsarrangementet i Sjømat Norge

Årssamling Havbruk Nord

Medlemsmøte Havbruk Nord

Revidert nasjonalbudsjett: – Skuffende fra Regjeringen

Havbruksoverenskomsten: Enighet med Fellesforbundet

NM Sunn Mat i Farta: – En gyllen mulighet til å vise frem sjømatens fortreffelighet

Enige med NNN

Krister Hoaas blir ny regionsjef i Sjømat Norge

Årsmøte Havbruk Midt

Framleis høg interesse for sjømatutdanning