Fremdeles store svakheter i skattemodellen


Publisert 25.05.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

– Vi har hele veien pekt på at det er store svakheter i denne skattemodellen. Det er ikke endret ved dette forliket. Modellen er byråkratisk, krevende for bedriftene å administrere, og det er en skatt som innføres med tilbakevirkende kraft. Derfor er vi skuffet over at Venstre og Pasientfokus har sluttet seg til modellen, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Regjeringspartiene har blitt enige med Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskatt på havbruk. 

– Det er bra at FrP, Høyre og KrF har avvist modellen. Jeg håper at det gir muligheter for å få til endringer etter neste Stortingsvalg. 

– Skattetrykket blir selvsagt mindre ved at man øker skatten med 25% enn ved å øke skatten med 35% eller 48%. Det er uansett et samlet skattetrykk som er for høyt for kystens næringsliv, påpeker Ystmark. 

Les også: 23 årsaker til å avvise Regjeringens lakseskatt

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Peder Weidemann Egseth
Peder Weidemann Egseth
fagsjef Skatt, avgift og næringspolitikk
Mobil: 922 41 857

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør