Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding


Publisert 10.06.2021 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Industri

– Det er veldig positivt at fiskeri- og sjømatministeren ønsker å legge til rette for økt bearbeiding av fisk i Norge. Det er en ambisjon som Sjømat Norge lenge har gått i bresjen for, og vi forventer at ambisjonen følges opp med konkrete tiltak, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Fiskeri- og sjømatministeren har opprettet et utvalg som skal gi råd om hvordan vi kan få flere helårlige arbeidsplasser og mer bearbeiding av fisken her hjemme.

Adm. dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark

– Utvalget har samlet sett stor kompetanse og verdifull erfaring. Mandatet legger godt til rette for at de vil komme med gode analyser og forslag til tiltak. Samtidig har denne problemstillingen også blitt belyst av ulike utvalg tidligere, men forslagene har i alt for liten grad blitt fulgt opp. Derfor forventer vi at politikerne nå faktisk følger opp rådene de får, sier Ystmark.

Sjømat Norge ser fram til å bidra i arbeidet, og vil komme med våre innspill til utvalget.

– Bedre markedsadgang og en mer offensiv handelspolitikk er svært viktig for å lykkes med økt bearbeiding av fisk i Norge, og vi legger til grunn at dette er noe utvalget vil se nærmere på. Samtidig må vi se på særnorske reguleringer og hvordan verdikjedene i dag fungerer, blant annet tilgangen på råstoff og organiseringen av førstehåndsmarkedet, avslutter Ystmark.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold