Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding


Publisert 10.06.2021 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Industri

– Det er veldig positivt at fiskeri- og sjømatministeren ønsker å legge til rette for økt bearbeiding av fisk i Norge. Det er en ambisjon som Sjømat Norge lenge har gått i bresjen for, og vi forventer at ambisjonen følges opp med konkrete tiltak, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Fiskeri- og sjømatministeren har opprettet et utvalg som skal gi råd om hvordan vi kan få flere helårlige arbeidsplasser og mer bearbeiding av fisken her hjemme.

Adm. dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark

– Utvalget har samlet sett stor kompetanse og verdifull erfaring. Mandatet legger godt til rette for at de vil komme med gode analyser og forslag til tiltak. Samtidig har denne problemstillingen også blitt belyst av ulike utvalg tidligere, men forslagene har i alt for liten grad blitt fulgt opp. Derfor forventer vi at politikerne nå faktisk følger opp rådene de får, sier Ystmark.

Sjømat Norge ser fram til å bidra i arbeidet, og vil komme med våre innspill til utvalget.

– Bedre markedsadgang og en mer offensiv handelspolitikk er svært viktig for å lykkes med økt bearbeiding av fisk i Norge, og vi legger til grunn at dette er noe utvalget vil se nærmere på. Samtidig må vi se på særnorske reguleringer og hvordan verdikjedene i dag fungerer, blant annet tilgangen på råstoff og organiseringen av førstehåndsmarkedet, avslutter Ystmark.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Stine Akselsen overtar industriansvaret

Sjømat Norge støtter ambisjonene i Havbruksstrategien

Søppeldykkeren som skal til OL

Landbruket og sjømatnæringen samarbeider om digitalisering

Fiskerne for sterk til å delta i konkurranse

Færre laks rømte i 2020

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

En tapt mulighet for Norge

Lokale lønnsforhandlinger