Forbud mot mobile kjøp av kongekrabber innført


Publisert 11.03.2021 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Industri

Det vil ikke lenger være tillatt å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe. Forbudet, som gjelder både innenfor og utenfor kvoteregulert område iverksettes 15. mars.

Med dette forbudet er det tatt et viktig steg i retning av å sikre mer ordnede forhold i krabbenæringen. Både myndigheter og næring mener at utbredt bruk av mobile kjøp har gjort kontrollsituasjonen svært vanskelig. Sjømat Norge har lenge arbeidet for et totalforbud mot mobile kjøpestasjoner. Det er et godt utbygd mottaksapparat i Finnmark og behovet for mobile kjøp er ikke lenger tilstede. Kontrollutfordringen ved denne omsetningsformen er derimot svært utfordrende.

Fiskeridirektoratet har fastsatt en dispensasjonsordning, der man etter søknad kan få unntak for bruk av mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe. Her har direktoratet tatt hensyn til næringens innspill om at dispensasjoner bare må gjøres unntaksvis og i helt spesielle situasjoner. Det kan gis dispensasjon i tilfeller der fartøy vil ha mer enn to timers gangtid fra fangstfelt til nærmeste mottaksanlegg. Det tillates imidlertid ikke mobilt kjøp langs kysten fra Varanger til og med Magerøya.

Sjømat Norge er derfor svært fornøyd med at fiskeriministeren nå tar dette grepet og iverksetter forbudet mot mobile kjøp fra 15. mars. Dette bør bane vei for tiltak som kan bedre kontrollen også i andre deler av villfisknæringa.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

– Kvantumskontroll ikke veien å gå

Webinar med Erna og Jonas

Nasjonalt havbruksjubileum til hele Norge

Webinar – Fangstsertifikat

Webinar – elektroniske fraktdokumenter

Miljøavtrykket må settes først

Akvakulturregelverket

Tariffkonferansen 2021

Mellomoppgjøret 2021

Lansering: Fremtidig regulering av produksjon og vekst i havbruk