For viktig til å bli parantes


Publisert 21.11.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri

Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskebåt registrerer at SV vil kreve at spørsmålet om havdeling tas opp i forbindelse med budsjettforhandlingene på Stortinget, og i den forbindelse kreves det at de største kystfartøyene skal henvises til å fiske 4 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Bakgrunn for SV sitt forslag er at det er fremsatt påstander om at de større kystfartøy fortrenger de minste, en fremstilling vi mener er unyansert og lite dokumentert. Det er ingen tvil om at SV sitt forslag vil medføre store konsekvenser for helårlige arbeidsplasser i landindustrien langs hele Finnmarkskysten. Dette vil i sin tur også gå ut over de mindre mobile fiskefartøyene, da flere foredlings- og mottaksanlegg vil måtte permittere egne ansatte og holde dørene stengt store deler av året. 

Landindustrien og fiskeflåten er for viktig til at spørsmålet om havdeling tas i en «bisetning» i forbindelse med budsjettforhandlingene slik SV ser ut til å kreve. Det forventes derfor at spørsmålet utredes på en ryddig og god måte, gjennom at man får frem fakta som kan danne grunnlag for gode og veloverveide beslutninger. Vi er derfor helt på linje med Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i at spørsmålet om havdeling må sendes på høring.

GEIR OVE YSTMARK – adm. dir i Sjømat Norge – 481 27 155 

ROBERT ERIKSSON – adm. dir i Sjømatbedriftene – 950 68 797

AUDUN MARÅK – adm.dir i Fiskebåt – +47 900 77 470

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Webinar: Hvordan sikre sykdomskontroll i havbruk?

Webinar: Status om perlesnormaneter (Apolemia uvaria)

Minsteprisene ferdig forhandlet

Gode nyheter for handelen med EU

Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

Denne vil løfte næringen

Tiltakspakke i møte med statsråden

Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

Sertifikatet på plass igjen

Ungdomspolitikertur til Senja: – Vi må gi politikerne innblikk i næringen