– Folk må se mer sjømat i butikken


Publisert 03.06.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge

(Bildetekst: Helse og omsorgsminister Bent Høie fornyer avtalen på vegne av Helse og omsorgsdepartementet.)

Sjømat Norge forlenget tirsdag denne uken intensjonsavtalen #MerAv med helsemyndighetene. Kampanjen ble signert i 2016. Den er en avtale mellom helsemyndighetene og matbransje. I avtalen forplikter partene å jobbe for et sunnere kosthold. Det skal skje gjennom økt inntak av MerAv produktene frukt, grove kornprodukt, bær og grønnsaker og sjømat.

– Konsumet av sjømat har gått i feil retning. Vi må øke forbruket både av hensyn til folkehelsen og av hensyn til klima og bærekraftig produksjon, sa helse og omsorgsminister Bent Høie da partene fornyet avtalen.

#MerAv kampanjen har som mål å få nordmenn til å spise mer av sjømat, grove kornprodukt samt frukt og grønnsaker.

En oversikt fra Norges Sjømatråd viser at nedgangen de siste årene har nå flatet ut. I oversikten viser tallene at nordmenn økte konsumet av sjømat med 0,6 prosent. Hjemmekonsumet har økt med 9 prosent i 2020 sammenlignet med 2019.

Synligere i hyllene
Fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen var og med på møtet som ble arrangert av helsemyndighetene. Han etterlyste tydeligere plassering av sjømat i dagligvarebutikkene.

– Også pris og hvorvidt sjømat oppleves å være praktisk i hverdagen spiller inn. Regjeringen har nå utlyst 13 millioner kroner til prosjekter som skal få flere barn og unge til å spise sjømat. 10 millioner går til Fiskesprell. Det må jobbes ytterligere for å få frem at sjømat er praktisk å lage. Spesielt den oppvoksende generasjon bør spise mer sjømat som et ledd i arbeidet med å kutte klimautslippene, sa Ingebrigtsen.

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, fornyet avtalen på vegne av sjømatnæringen. Sjømat Norge er glad for at begge statsrådene så tydelig peker på at redusert konsum av sjømat er enn utfordring vi må ta på alvor.

– Jeg tror vi må legge ennå mer trøkk i #MerAv-kampanjen. Vi må få tydelig kommunisert at det å spise mer sjømat, frukt, grønt og grovt er viktig for folkehelsen, sier Ystmark.

Ingvill Størksen fra Virke Dagligvare støtte opp under dette. Anne Hilde Mittveit fra Lerøy pekte på at plassering i butikk er viktig noe fiskeri- og sjømatministeren var enig med henne i. 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Stine Akselsen overtar industriansvaret

Sjømat Norge støtter ambisjonene i Havbruksstrategien

Søppeldykkeren som skal til OL

Landbruket og sjømatnæringen samarbeider om digitalisering

Fiskerne for sterk til å delta i konkurranse

Færre laks rømte i 2020

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

En tapt mulighet for Norge

Lokale lønnsforhandlinger