Fiskeindustrien i Norge er avgjørende for å øke verdiene fra de norske fiskeressursene, men tilgangen på råstoff er en kritisk faktor. Eidesenutvalget foreslo omfattende endringer i kvotesystemet, og fremmet også forslag om økt skattlegging av fiskeflåten.

– Det er ingen ressursrente i fiskeindustrien, og Sjømat Norge mener det sentrale målet må være å skape flere arbeidsplasser og større verdier av det norske råstoffet. Økt skattlegging er ikke svaret på de utfordringene industrien har – og vil ikke skape større internasjonal konkurransekraft, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Forskningsinstituttet Nofima har laget en rapport som ser nærmere på ressursrenten i fiskeriene, og hvordan ulike skatteforslag vil kunne påvirke fiskeindustrien.

Forskningssjef Bent Dreyer. Foto: Nofima

Forskningssjef Bent Dreyer. Foto: Nofima

– Etablering av et regime for ressursrentebeskatning representerer en utfordring for hele verdikjeden gjennom at det introduseres en ekstra skattekostnad. Formen på beskatningen kan være avgjørende for hvilket ledd som faktisk betaler denne og hvilket ledd som høster ressursrenten. Flere forhold tyder for eksempel på at maktforhold i verdikjeden kan gjøre at skatten som var tenkt for ett ledd av verdikjeden faktisk blir overlastet til et helt annet ledd, sier forskningssjef Bent Dreyer.

Rapporten peker også på hvordan de ulike skattemodellene kan tilpasses for å utjevne balansen i markedsmakten mellom fiskeflåten og fiskeindustrien.

– En ressursrentebeskatning vil kunne svekke fiskeindustriens markedsposisjon i førstehåndsmarkedet ytterligere. Det er imidlertid mulig å tilpasse skattemodellene slik at de i større grad styrker fiskeindustrien sin kurranseposisjon, og dette er noe som bør vurderes nøye, sier forskningssjef Bent Dreyer.

Rapporten fra Nofima kan leses her

Les også: NOU 2016: 26 – Et fremtidsrettet kvotesystem

 

 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer