Fiske etter kysttorsk i nord


Publisert 07.02.2023 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser

Hvilke tiltak bør gjelde for å fiske etter kysstorsk nord for 62°N? Fiskeridirektoratet har sendt på høring fiske om kysttorsken og havdeling i fisket etter torsk. Her er Sjømat Norges høringssvar.

I sine kommentarer er det to punkt Sjømat Norge først og fremst gir innspil på:

1. Fartøy på 21 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor grunnlinjene.  

2. Fartøy på 28 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.  

Sjømat Norge legger vekt på i sitt hørringssvar at fiskeindustrien nok en gang ikke blir gitt noe særlig oppmerksomhet. Det er ikke er gjort vurdering av konsekvensene for fiskeindustrien ved de ulike delene av forslagene. Når konsekvensene av de ulike forslagene er knapt behandlet, og for fiskeindustrien fraværende, gjør det at beslutningsgrunnlaget blir mangelfullt. Dette er svært bekymringsfullt, og under enhver kritikk.   

Les mer om Sjømat Norges høringssvar under.

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Fremdeles store svakheter i skattemodellen

Frokostmøte: Sjømat i krise, krig og fred 

– Opposisjonen tar ansvar

Regulering av satser i Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien

Helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten

Revidert nasjonalbudsjett: Konsekvenser for sjømatnæringen

Webinar – Industriutslippsdirektivet

Mellomoppgjeret 2023

23 gode grunner til å avvise Regjeringens lakseskatt