Fiske etter kysttorsk i nord


Publisert 07.02.2023 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser

Hvilke tiltak bør gjelde for å fiske etter kysstorsk nord for 62°N? Fiskeridirektoratet har sendt på høring fiske om kysttorsken og havdeling i fisket etter torsk. Her er Sjømat Norges høringssvar.

I sine kommentarer er det to punkt Sjømat Norge først og fremst gir innspil på:

1. Fartøy på 21 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor grunnlinjene.  

2. Fartøy på 28 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.  

Sjømat Norge legger vekt på i sitt hørringssvar at fiskeindustrien nok en gang ikke blir gitt noe særlig oppmerksomhet. Det er ikke er gjort vurdering av konsekvensene for fiskeindustrien ved de ulike delene av forslagene. Når konsekvensene av de ulike forslagene er knapt behandlet, og for fiskeindustrien fraværende, gjør det at beslutningsgrunnlaget blir mangelfullt. Dette er svært bekymringsfullt, og under enhver kritikk.   

Les mer om Sjømat Norges høringssvar under.

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør