Finanstilsynet bør undersøke


Publisert 15.12.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk

For å sikre tilliten til Norge som investeringsland, ber Sjømat Norge Finanstilsynet undersøke om innsideinformasjon har blitt håndtert forsvarlig ifm. regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk. 

Anmodningen fra Sjømat Norge er sendt til Finanstilsynet 14. desember 2022. 

Adm.dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sammen med styreleder Paul Birger Torgnes, under et av møte med Finansdepartemetet tidligere i desember. Foto: Sjømat Norge.

Da regjeringen på pressekonferanse 28. september kom med forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruksnæringen, var reaksjonene i markedene voldsomme. Sjømatindeksen ved Oslo Børs falt med 21%. Det samlede børsfallet var, ifølge børsdirektør Øyvind Amundsen, større enn det vi så etter terrorangrepet 11. september, finanskrisen i 2008, oljeprisfallet i 2014, koronautbruddet i 2020 eller den russiske invasjonen i Ukraina i 2022. 

Informasjonen som ble gitt på pressekonferansen var åpenbart børssensitiv, men likevel hadde flere enn 200 byråkrater og politikere innsideinformasjon om grunnrenteskatten før offentliggjøringen, ifølge Dagens Næringsliv. 

I etterkant av pressekonferansen 28. september er det blitt sendt brev fra Finansministeren til Stortingets finanskomité med informasjon som, etter vår mening, kan være børssensitiv. Informasjonen ble ikke gjort tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider, men kommunisert via utvalgte medier. 

– Nå mener vi det er viktig og riktig at Finanstilsynet undersøker og konkluderer i denne saken for å sikre tilliten til Norge som investeringsland, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

– Vi må kunne ha tillit til at børssensitiv informasjon håndteres og kommuniseres i henhold til reglene som følger av Markedsmisbruksforordningen (MAR) og Verdipapirhandelloven.

Sjømat Norge har ingen grunn til å tro at det er gjort noe galt, og håper selvsagt at konklusjonen er at informasjonen er håndtert på en ryddig måte.

Vil du vite mer?

 
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Direktør kommunikasjon og næringspolitikk
Mobil: 926 31 836
Peder Weidemann Egseth
Peder Weidemann Egseth
fagsjef Skatt, avgift og næringspolitikk
Mobil: 922 41 857

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!