Enighet om Norsk-Russisk kvotefordeling


Publisert 15.10.2021 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Industri

Det ble i dag enighet i 51. sesjon i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen om neste års kvoter for de delte bestandene i nord. 

Av avtalen fremgår det at totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2022 er satt til 708 480 tonn, noe som er i tråd med forvaltningsregelen. Norges kvote for 2022 vil være 321 605 tonn. For første gang siden 2018 blir det dessuten i 2022 åpnet opp for loddefiske med en totalkvote på 70 000 tonn, hvor den norske andelen er 41 950 tonn. For oversikt over kvoter for andre arter, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enighet-om-norsk-russisk-fiskeriavtale-for-2022/id2877748/

-Sjømat Norge er svært tilfreds med at partene også i år har kommet til enighet om kvoteløsninger som bør være gode for både flåte og industri. Neste års kvoter følger de råd som ble gitt av ICES om kvotestørrelser, sier viseadm dir Trond Davidsen i Sjømat Norge, som deltok i den norske forhandlingsdelegasjonen. 

-Vi fikk i tillegg gjennomslag for et ønske som både flåtesida og Sjømat Norge har hatt om økt kvotefleksibilitet som følge av en tidvis krevende markedssituasjon i kombinasjon med stor torskekvote. Kvotefleksibiliteten, som gjør at man kan flytte mer kvoter til 2022, er begrenset til 15% og skal være et engangstilfelle. 

-Vi vil berømme innsatsen de norske myndighetene har lagt ned i årets forhandlinger, hvor ikke minst norsk forhandlingsleder Morten Berg skal ha mye av æren for at vi er kommet i havn med det som etter vår oppfatning er en god avtale med den russiske parten. Nok en gang har vi sett at det norsk-russiske samarbeidet i nord fungerer godt også i krevende politiske tider, sier Davidsen. 

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Tilbakemelding på Mattilsynets forslag til nasjonal utryddelsesplan for ILA

Finale og kick-off for ny intensjonsavtale for et sunnere kosthold

Ergonomi for næringsmiddelindustrien

Seier til industrien i Høyesterett

Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

Svært lav antibiotikabruk

Mindre bearbeiding og færre grønne investeringer

Møte for lakseslakterier

Støre-regjeringens budsjettgrep

Regulering Kongekrabbe