Oppdatert: Enige med NNN


Publisert 05.05.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Arbeidsliv

Etter to dager med forhandlinger oppnådde Sjømat Norge 5. mai enighet med Norsk Nærings og Nytelsesmiddelforbund (NNN) om revisjon av Fiskeindustrioverenskomsten.

Rune Dyrvik er Sjømat Norges fagansvarlige for tariffspørsmål. FOTO: Sjømat Norge

Fiskeindustrioverenskomsten forhandles mellom Sjømat Norge som arbeidsgiver og LO/NNN som arbeidstager. Årets enighet innebærer blant annet:

  • Et generelt tillegg på kr. 4,- 
  • Økning av minstelønnssatsen med kr. 6,23 til kr. 199,78 
  • Fagbrevtillegget øker med kr. 2,- til kr. 14.
  • Ansiennitetstillegget for 5 år øker med kr. 0,50 til kr. 6,00

NNN vedtok oppgjøret den 8. juni etter uravstemning. Det betyr at oppgjøret kan effektueres og at de lokale forhandlingene kan starte.

De nye satsene for helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten:

Vedlagt følger de nye satsene for helligdagsgodtgjørelse (B-ordningen) og trekkbeløpene ved forsømmelse av arbeid, jf. § 9-1 i overenskomsten:

Helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten

                          Voksne arbeidere     Unge arbeidere
Timesats                    8,73                            8,49
Trekkbeløp                1770                           1714 

Protokoll:

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding