En tapt mulighet for Norge


Publisert 04.06.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge

Sjømat Norge er skuffet over frihandelsavtalen som i dag ble lagt frem av regjeringen Solberg.   

– Regjeringen gikk inn i disse forhandlingene med en klar ambisjon om å ivareta og styrke norske sjømat-interesser. Det har de ikke lykkes med. Vi har fått en avtale som i det store gjør at vi står på stedet hvil, sier adm. dir. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.  – Det vi står igjen med er en tapt mulighet.  

Næringen har hele veien bedt om lavere toll på bearbeidede produkter. Dette vil generere aktivitet og skape arbeidsplasser i Norge. Norges største sjømatorganisasjon mener Norge nå forblir en råvareleverandør med denne avtalen.

– En mulighet som er rotet bort, sier Sjømat Norges administrerende direktør om handelsavtalen med UK.

– Regjeringen har gitt fra seg en unik anledning til å få på plass en avtale som ville gitt viktig – og nødvendig – industriutvikling langs kysten, fremhever Ystmark.  

Norge står ved et veiskille

Sjømat Norge mener næringen står ved et veiskille når det kommer til Norges økonomiske fremtid og den globale, grønne omstillingen. 

– Vi trenger lønnsomme og varige arbeidsplasser for å sikre fremtidens velferdsstat, påpeker styreleder i Sjømat Norge, Paul Birger Torgnes, etter at resultatet av forhandlingene med Storbritannia er lagt frem. 

-Dette må være siste gang vi lar en slik mulighet gå fra oss. Denne avtalen kunne vært et viktig steg i den retningen. I stedet blir vi mer eller mindre stående på stedet hvil, uten at noen av festtalene om satsningen på havet og sjømaten realiseres, sier Torgnes.  

EØS-avtalen inkluderer ikke sjømat

Regjeringen gav ved fremleggelsen uttrykk for at de er fornøyde med å ha fremforhandlet en avtale som i stor grad gir samme situasjon som vi hadde da Storbritannia var EU-medlem. 

-Problemet med det er at EØS-avtalen ikke omfatter sjømat. Dette understreker at vi faktisk ikke har tatt den åpenbare muligheten som lå i forhandlingen av ny handelsavtale med Storbritannia, sier Ystmark. – Det er som å si at man tapte med to mål i stedet for tre i en fotballkamp. Vi har faktisk ikke vunnet noe vesentlig med denne avtalen. Men vi har kanskje tapt med mindre målforskjell. 

Ystmark fremhever noen få lyspunkt i avtalen.

-Det som kan krysses ut som positivt er at vi sikrer rekenæringen like vilkår med konkurrentene våre, og også at det gjøres kutt på tollsatsene på filet av hyse. Hyse og reker er viktig i det britiske markedet, og vi har bedt regjeringen om å prioritere disse produktene. Det har de gjort.  

For eksportindustrien generelt er det godt nytt at man nå har landet en avtale. Forutsigbarhet er viktig for bedriftene, særlig med tanke på fremtidige investeringer. For fiskeindustrien betyr dette dessverre at eventuelle investeringsplaner må skrinlegges.  

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister