Årssamlingen avholdes enten fysisk i Tromsø, eller digitalt.
Se tid, sted og påmelding

Vi har ikke konkludert med dato og innretning enda, i påvente av retningslinjer som kan ventes etter nyttår i fht smittevern.

Vi tar sikte på en kombinert  løsning, der vi kan ha et smittevernstilpasset fysisk møte med medlemmer og færre deltakere, der øvrige gjester kan delta digitalt. Nye digitale løsninger utvikles og forbedres stadig i disse dager, så dette kan bli et mulig alternativ til det tradisjonsrike nyttårsmøtet. Dette kommer vi tilbake til når vi har bedre oversikt over situasjonen!

Spørsmål rettes til marit.baroe@sjomatnorge.no / 90541042

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Mattilsynet og personopplysninger

Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

– Gode grep!

Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene

God folkeopplysning

Sjømaten blir digital

Årssamling i Sjømat Norge havbruk nord – Dato uavklart!