Årssamling Havbruk Nord


Publisert 20.05.2022 av Karin Gammelsæter Havbruk Nord Kalenderen

v
Radisson BLU Hotel, Tromsø
Se tid, sted og påmelding

Invitasjon, påmeldingslenke og program sendes senere. Hold av datoene!

Kontaktperson Kine Karlsen, tlf 47260878.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ustabilt hos Mattilsynet

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!

Årsarrangementet i Sjømat Norge