Det er i høst oppstått en ekstra vanskelig lusesituasjon for flere lakseprodusenter i Midt-Norge. – Dette krever tiltak, og selskapene samarbeider nå tett for å koordinere all transport- og slaktekapasitet, sier regiontillitsvalgt Alf Jostein Skjærvik i Sjømat Norge.

Mens lusetallene i oppdrettsanleggene på Vestlandet og Nord-Norge er lavere enn på samme tid i fjor, er situasjonen motsatt i Midt-Norge. Siden august er det gjennomført forsert slakting av flere oppdrettslokaliteter i Nord-Trøndelag og på Nordmøre på grunn av for høye lusenivåer.

– Mye fisk er alt tatt ut og dette vil bidra til å dempe presset på den resterende fisken. Men situasjonen de kommende ukene blir fortsatt krevende siden tilgangen på brønnbåter og slaktekapasitet er utfordrende enkelte steder, sier Skjærvik.

Gjennom Sjømat Norges regionlag i Midt-Norge samarbeider selskapene for å disponere tilgjengelig transportkapasitet, personell og andre ressurser for å håndtere situasjonen på beste måte.

Det er nedsatt følsomhet for de mest brukte legemidlene og lokale kapasitetsutfordringer som er hovedårsak til situasjonen.

– Vi arbeider nå med ekstra tett koordinering mellom bedriftene. Lusa skaper problemer for både store og små oppdrettsselskaper, og vi gjør alt vi kan for å få alle med på laget – også de som ikke er organisert hos oss, sier Alf Jostein Skjærvik i Sjømat Norge.

Støtter Mattilsynet
Sjømat Norges direktør for miljø og helse Henrik Stenwig sier at organisasjonen bidrar med faglig bistand til selskapene som nå arbeider for fullt for å håndtere situasjonen. Han støtter også Mattilsynets håndheving av luseregelverket.

– Vi har tidligere oppfordret Mattilsynet til å bruke de verktøyene de har for å føre et aktivt tilsyn. Så skal vi som næringens største fellesorganisasjon gi selskapene faglig støtte og fortsatt arbeide for best mulig koordinering av innsatsen, sier Stenwig.

Dyrevelferd et viktig selvstendig hensyn
Laksen er blitt Norges viktigste husdyr, og gode forhold for fisken bidrar dessuten til god produktkvalitet. Stenwig understreker at god fiskevelferd er et avgjørende hensyn i seg selv, og at selskapene må være særlig opptatt av å ivareta dette dersom forekomsten av lus blir høy.

– Regelverket om dyrevelferd gjelder også for laks i havbruk. Også derfor påhviler det oppdretterne et ansvar for å ta godt vare på velferden til fisken de holder i merdene. Vi ber derfor selskapene ha dyrevelferden i fokus dersom høye nivåer av lus går ut over velferden for fisken. Da er det hensynet til fiskevelferden som må gå foran, sier Stenwig.

* * *

Oppdatert status for luseforekomsten langs kysten framgår på nettsidene www.lusedata.no.

Vil du vite mer?

 
Are Kvistad
Are Kvistad
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 478 07 910
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!