Sjømateksport på 94,5 milliarder


Publisert 08.01.2018 av Øyvind André Haram Sjømat Norge  

Vi nærmer oss 100 milliarder i sjømateksport. Sammenlignet med 2016, økte verdien med 3 prosent. - Dette er gode tall, men vi må få opp sjømatkonsumet her i landet også, sier adm. dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

Sjømaten blir viktigere. Verdien av eksport stiger også for 2017, viser tall fra eksportstatistikken. – Svært gledelig, sier Sjømat Norges adm.dir Geir Ove Ystmark. FOTO: Sjømat Norge/Ø.A. Haram

De ferske tallene fra 2017 viser en økning i 3 prosent på eksportverdien for norsk sjømat. Markeder over hele verden fortsetter med det å sette stor pris på vår eksport.

– Det er svært gledelige tall. Det viser at norsk sjømat verdsettes. Det vi produserer er av høy verdi og ikke minst stor interesse, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

Av den totale verdien av norsk sjømateksport i 2017, kom 72 prosent fra havbruk, mens sjømat fra fiskeriene stod for 28 prosent. Målt i volum var fordelingen 40 prosent fra havbruk og 60 prosent fra fiskeri.

Men…
Til tross for gledelig økning flere steder er Ystmark først og fremst bekymret over tallene for konsum her i Norge.

Prosentvis fordeling av sjømateksporten. FOTO: Norges Sjømatråd

-Kostholdsanbefalingene er tydelige på at vi bør spise mer sjømat. På tross av det faller sjømatkonsumet og blant barn og unge spises det mer sukker enn fisk.  Her har vi alle en jobb å gjøre.

Tall fra konsumet her til lands viser at vi hadde en nedgang på hele 17 prosent sammnenlignet med 2017. De siste årene har også konsumet falt med 26 prosent. Hovedårsaken til fallet er at yngre i dag spiser mindre fisk enn hva eldre gjør.

– Dette blir kanskje det viktigste vi må jobbe med i 2018. Det er utrolig viktig at vi må flere til å spise sjømat. Det er både sunt og ernæringsrikt, sier Ystmark.

Havbruk størst
Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet. Ørret trekker ned volumet slik at eksporten fra havbruk er uforandret sammenlignet med 2016. Nedgangen i ørreteksporten er sammensatt og skyldes blant annet at færre produsenter satser på ørret i Norge og bortfall av det Russiske markedet.

Det var rekord for artene laks, torsk og hyse målt i eksportverdi i 2017.

– Gode tall samlet viser at vi er i rute for å nå målene men det er også viktig med nøkterne vurderinger av utviklingen inn i 2018. Torskekvoten og sildekvoten faller, eventyrlig høye laksepriser ved starten av 2017 falt mot slutten av året og vi har fått en utvikling med økt kostnadsnivå.  Valutasituasjonen jobber for oss nå, men vi må være bevisst på å få ned kostnadene for å kunne takle situasjonen dersom den snus, sier Ystmark.

Verdien av norsk sjømat, fordelt på art. FOTO: Norges Sjømatråd

EU størst
Tallene fra Norges Sjømatråd viser at det fortsatt er EU som er viktigst for norsk sjømat, med 1,6 millioner tonn eksportert i 2017, tilsvarende 61 milliarder. Det er en volumøkning på 2 prosent, mens verdien er på samme nivå som 2016.

Norge har eksportert 539 000 tonn sjømat for 18,7 milliarder kroner til Asia i 2017. Det er en verdiøkning på 1,3 milliarder kroner eller 8 prosent og en volumøkning på 12 prosent, eller 59 000 tonn fra 2016.

Største vekstmarked i 2017 var USA med en vekst på hele 1 milliard kroner eller 23 prosent til en total eksportverdi på 5,7 milliarder kroner. Dette gjør USA til vårt fjerde viktigste marked i 2017.

Norge har eksportert 196 000 tonn sjømat for 9 milliarder kroner til Polen i 2017. Det gjør Polen til Norges største eksportmarked til tross for en verdinedgang på 7 prosent, eller 708 millioner kroner og en volumnedgang på 7 prosent eller 14 000 tonn fra 2016.

 

 

 

 

 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nye kvotar i Barentshavet

På Stortinget for sjømatnæringen

Innspill til Mattilsynets bestilling til VKM om sushi

Et budsjett for stabilitet og stø kurs

Studenter tenker nytt for sjømatnæringen

71.000.000.000 kr

#MerAv-seminar på Foodscape

Velkommen til Foodscape!

IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen

Lone Flyvholm tilsatt som fagsjef helse og miljø