v
Haugesund
Kurs i Haugesund.
Se tid, sted og påmelding

Det samme kurset ble kjørt både 15. og 16.november på Scandic Maritim og var for matfisk.

Kursene tar for seg alt fra regelverk, IK, beredskap, tekniske krav, FOU og konkrete rømmingshendelser. Servicefartøy og brønnbåt deltar også i kursene

Fokus er å gjøre kursene mest mulig praktisk rettet, hvor erfaringsutveksling for å hindre nye rømmingshendelser er hovedformålet.

Vil du vite mer?

 
Trude H. Nordli
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Verdiskapningen fra sjømatnæringen i sterk vekst

Politikerne må fremme og ikke hemme havbruksnæringen

Konferanse om hausting og dyrking av alger

Mer fisk og flere i arbeid selv med CO2 avgift

Årssamling Havbruk Nord

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Bodø

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019