1384 permisjonsvarler


Publisert 14.11.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt i havbruk har ført til en rekke frustrasjoner langs kysten. En av konsekvensene av forslaget er at hele markedet for kontrakter for videreforedlingsanlegg får problemer.

– Dette er dramatiske nyheter, men det er dessverre også en varslet konsekvens av de mange utfordringene i Regjeringens skatteforslag på havbruk, sier adm.dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

1384 stk har så langt fått varsel om permittering fra lakseslakteri/videreforedlingsanlegg. Dette gjelder 339 i Lerøy, 851 hos Salmar, Romsdal Processing 94, AkvaGroup sier opp 30-40 stk, SinkabergHansen har sendt varsel om 40 stk fra februar, Overhalla betong varsler 30 stk.

I forslaget ønsker regjeringen å skattlegge næringen ut fra en «normpris», en flytende laksepris som er knyttet opp mot hva prisen for laks er på NASDAQ.

«Prisen som oppgis på børsen, vil gi et godt uttrykk for hva fisken kan selges til, og dermed for den potensielle grunnrenten», heter det i regjeringens høringsforslag.

– Permitteringene er dramatiske og svært alvorlige. Dette kunne ha vært unngått, mener adm. dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark. FOTO: Øyvind A. Haram, Sjømat Norge

Utfordringen er derimot at videreforedlingsanlegg langs kysten knytter langsiktige kontrakter med sine leverandører, den prisen låses langt lavere enn hva den flytende prisen er. (på samme måte som det gjøres i oljebransjen) Resultatet er at en vil bli beskattet på en høyrere pris enn det en faktisk har solgt prisen for.

En rekke bedrifter sier at de ikke har kunnet inngått fastpriskontrakter med sine leverandører, noe leverandørene vil ha. Det gjør at norske videreforedlingsanlegg skvises ut av markedet og må nå permittere.

Vil bidra

– Som vi har sagt hele veien, har havbruksnæringen både vilje og evne til å bidra med mer skatt til fellesskapet. Det vi ber om er at innføringstidspunktet for en ny skatt må flyttes fra 2023 til 2024, slik at man har tid til å gjennomføre en ordentlig konsekvensutredning av forslaget. Vi kan ikke tenke oss at Regjeringen med viten og vilje ser på at folk blir permittert langs kysten, sier Ystmark

Sjømat Norge håper regjeringen kan løse dette så raskt som mulig. 

– Vi forventer at de tar grep. Nå har det gått over en mnd. siden de la fram forslaget sitt. Konsekvensene blir bare forverret. Næringen trenger stabile rammevilkår leverandørnæringen og alle som rammes av usikkerheten som nå råder.

Her er oversikten over selskap som har varslet permitteringer

*totaltallet på permitteringer er 1384, da beregnet at Akva Group sier opp 30 stk (ikke 40) og tallene fra Overhalla og Sinkaberg om varslede permitteringer.

**Uten tallene fra Overhalla og Sinkaberg er tallet 1314

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!