Webinar om sikker jobbanalyse (SJA) for å unngå rømming av fisk


Publisert 21.12.2020 av Tarjei Svalbjørg Havbruk Kalenderen

v
Zoom
Se tid, sted og påmelding

Sjømat Norge arrangerer webinar med tema SJA den 21. januar kl 10-12. Hovedhensikten med seminaret er peke på betydningen av SJA som verktøy for å hindre rømming av fisk.

Målgruppe for kurset er drifts-, produksjons- og  kvalitetsledere på akvakulturanlegg med tilhørende servicenæring.

Webinaret vil foregå på Zoom og er gratis for alle. Påmelding via vedlagte link.

Påmeldte deltakere vil få tilsendt deltakerbevis i etterkant.

Foreløpig program:

TidTema/foredragsholder
10.00-10.10Innledning og velkommen  v/ Brit Uglem Blomsø og Trude H Nordli, Sjømat Norge
10.10-10.25SJA i et barriereperspektivv/ Inger Elise Bjørkedal, DNV-GL
10.30-10.45Hva er en god SJA og hvilken plass har den i risikostyringen?v/ Magnus Torvik, Fiskeridirektoratet
10.45-10.55Pause
10.55-11.05Fra risikovurdering til SJA på fortøyningv/ Jørgen Walaunet, Sinkaberg Hansen
11.10-11.20Bruk av SJA og operasjonsplan i forbindelse med oppstartsmøte før større operasjoner v/Asgeir Johansen, Salmar
11.20-11.30SJA mellom brønnbåt og oppdretterv/Magne Edvardsen, Norsk Fisketransport
11.35-11.45Hva gjør vi og hvordan blir vi møtt på anleggene?v/Kristian Kristensen, Folden Akva
11.45-12.00Spørsmål og oppsummering  v/ Øyvind Andre Haram, Sjømat Norge

Vil du vite mer?

 
Brit Uglem Blomsø
Brit Uglem Blomsø
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 482 06 661
Trude H. Nordli
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen

25.000 måltider pr minutt

Godt nyttår!

Romjulsmøte om handelspolitikk