v
Zoom
Er det rett og slett for lett å jukse i fiskerinæringen? Hva gjør de ulike partene og hvilke tiltak trenger vi for å utrydde ressurskriminaliteten?
Se tid, sted og påmelding

Vi har klare lover og retningslinjer for hvordan man opptrer riktig i denne næringen. Likevel er det aktører som velger å ikke forholde seg til spillereglene. Resultatet fører til enda vanskeligere konkurransevilkår for de seriøse aktørene i næringen.

Velkommen til webinar i regi av Sjømat Norge. Sammen med Fiskeri- og sjømatministeren, Otto Gregussen i Norges Fiskarlag, Magnar Pedersen i Nofima og Arne Karlsen i Gunnar Klo, ser vi nærmere på ryddejobben som aldri har vært viktigere for næringen vår. I tillegg har Øyvind Haram besøkt førstelinja ved A-krimsenteret i Bodø.

Stine Akselsen og Kristin Langeland i Sjømat Norge leder webinaret.

Dette er et problem hele den seriøse næringen står sammen om å løse. Les vårt innlegg om noe av det  vi mener skal til her.

Arrangementet er åpent for alle interesserte, vell møtt!

 

 

Vil du vite mer?

 
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 926 31 836
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Fagsjef næringspolitikk
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Lokale forhandlinger

Enighet i fiskeindustrien

Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

Her er webinaret

Havbruksoverenskomsten vedtatt

Krevende utsikter for torskenæringa i 2021