Webinar: Konsekvenser av regjeringens skatteforslag


Publisert 08.11.2022 av Hanna Rørtveit Kalenderen

Se tid, sted og påmelding

NHO Nordland, NHO Arktis og Sjømat Norge arrangerer et webinar på skatt i havbruk.


Regjeringen foreslår økt skatt på havbruk. Hva foreslås og hvordan påvirker dette havbruksaktørene og leverandørindustrien? I dette webinaret forteller selskapene selv om hvordan de rammes av forslagene som nå ligger på bordet. 

Program: 

 • Hvordan påvirkes familieeide havbruksselskap av skatteforslaget og hvorfor er verdifastsetting av tillatelser problematisk? Alice Øksheim, daglig leder Edelfarm AS
   
 • Hvilke konsekvenser har den foreslåtte skattebelastningen og hvorfor er normpris så dramatisk for merkevaren norsk laks? Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef Nordlaks Produkter AS
   
 • Hvordan påvirkes leverandørene til havbruk av skatteforslaget?
  • Haneseth Gruppen v / konsernleder Per Gårseth
  • NSK Ship Design AS v / daglig leder Mats Nygaard Johnsen
    
 • Kort orientering: Hva skjer videre? Peder Weidemann Egseth, Næringspolitisk sjef Sjømat Norge
   
 • Spørsmål 

Velkommen!

Vil du vite mer?

 
Kine Mari Karlsen
Kine Mari Karlsen
Regionsjef havbruk Nord
Mobil: 472 60 878

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding