Fiskeridirektoratet gjeninnfører nå sine fiskerikontroller langs kysten. - Svært viktig, sier direktør for industri i Sjømat Norge, Sverre Johansen.

-Vi har lenge etterlyst at Fiskeridirektoratet kommer i gang igjen med de fysiske landingskontrollene. Dette er et viktig arbeid for å sikre etterlevelsen av regelverket og like konkurransevilkår. Det er derfor gledelig at Fiskeridirektoratet nå kommer tilbake på kaiene for å kontrollere landingene av fisk, sier Sverre Johansen, direktør industri og handel i Sjømat Norge.

Som en konsekvens av koronapandemien valgte Fiskeridirektoratet å innstille all fysisk kontrollaktivitet fra 12. mars. Det har kommet meldinger om at enkelte har valgt å utnytte denne situasjon, og dette er selvsagt helt uakseptabelt.

Sjømat Norge

– Vi trenger kontroller for å avdekke ulovligheter, sier direktør for industri i Sjømat Norge, Sverre Johansen. Foto: Sjømat Norge.

-Med gode smittevernrutiner på plass så er det fullt mulig å gjennomføre fysiske kontroller på en sikker måte. Det er viktig at fiskebåtene og fiskekjøperne nå bidrar gjennom å legge til rette for at Fiskeridirektoratet kan gjennomføre kontrollene på en smidig måte, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Gjennom koronapandemien har fiskeindustrien anstrengt seg for å drive så normalt som mulig, og det har i svært liten grad vært avbrudd i produksjonen som følge av lokale smitteutbrudd. Sjømatnæringen er imidlertid rammet av redusert etterspørsel og nedstengingen av hotell- og restaurantsegmentet verden over.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer