Fiskeridirektoratet gjeninnfører nå sine fiskerikontroller langs kysten. - Svært viktig, sier direktør for industri i Sjømat Norge, Sverre Johansen.

-Vi har lenge etterlyst at Fiskeridirektoratet kommer i gang igjen med de fysiske landingskontrollene. Dette er et viktig arbeid for å sikre etterlevelsen av regelverket og like konkurransevilkår. Det er derfor gledelig at Fiskeridirektoratet nå kommer tilbake på kaiene for å kontrollere landingene av fisk, sier Sverre Johansen, direktør industri og handel i Sjømat Norge.

Som en konsekvens av koronapandemien valgte Fiskeridirektoratet å innstille all fysisk kontrollaktivitet fra 12. mars. Det har kommet meldinger om at enkelte har valgt å utnytte denne situasjon, og dette er selvsagt helt uakseptabelt.

Sjømat Norge

– Vi trenger kontroller for å avdekke ulovligheter, sier direktør for industri i Sjømat Norge, Sverre Johansen. Foto: Sjømat Norge.

-Med gode smittevernrutiner på plass så er det fullt mulig å gjennomføre fysiske kontroller på en sikker måte. Det er viktig at fiskebåtene og fiskekjøperne nå bidrar gjennom å legge til rette for at Fiskeridirektoratet kan gjennomføre kontrollene på en smidig måte, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Gjennom koronapandemien har fiskeindustrien anstrengt seg for å drive så normalt som mulig, og det har i svært liten grad vært avbrudd i produksjonen som følge av lokale smitteutbrudd. Sjømatnæringen er imidlertid rammet av redusert etterspørsel og nedstengingen av hotell- og restaurantsegmentet verden over.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll

Eit godt grep frå Regjeringa

Digitalt arbeidsmøte om utnyttelse av utslipp fra fiskeoppdrett

Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse