Viktig markering av kvinnedagen!


Publisert 09.03.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Arbeidsliv

Sjømat Norge var med da Fiskeri- og havministeren markerte kvinnedagen med møte om likestilling.

Det er svært ulike problemstillinger i sjømatnæringen, og organisasjonene har svært ulike utgangspunkt. De ulike organisasjonene rapporterte om hvordan de følger opp for å sikre økt likestilling.

Geir Ove Ystmark og Kristin Langeland representerte Sjømat Norge på møtet, der de berømmet statsrådens tydelighet i dette arbeidet.

Vi påpekte at næringen samlet sett har en lang veg å gå før vi er i mål med likestillingsarbeidet. Når det gjelder seksuell trakassering er det viktig med nulltoleranse og at det tydelig jobbes med dette i alle deler av arbeidslivet.  

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. 

Trenger flere kvinner i topplederposisjoner

Sjømat Norge har i dag god kjønnsfordeling i styret, valgkomiteen, administrasjonen og i administrativ ledelse. Ystmark var i møtet tydelig på at det fortsatt må jobbes med å sikre at vi har kvinner i alle underliggende utvalg og at alle valgnemndene er tilskrevet med en tydelig forventning om å sikre økt kvinnerepresentasjon. De fleste sektorgrupper og havbrukslag har lyktes med dette, men Ystmark erkjente at det er et par som ikke har levert.  

Det har det vært sterke reaksjoner på, og jeg føler meg trygg på at det ryddes opp ved de kommende valgene utover i 2022 og 2023, sier Ystmark.  

Sjømat Norge har et ønske om at tillitsvalgte skal være på toppledernivå. Arbeidet med å få tilstrekkelig antall kvinner inn i styrende organ er av den grunn mer utfordrende. Han la til at økt kvinneandelen til dels har gått på bekostning av å sikre tilstrekkelig med toppledere i styrende organ.  

Det vitner om at vi må arbeide målrettet med å få flere kvinner rekruttert til topplederposisjoner i sjømatnæringen, og er ikke en unnskyldning for å ha lav kvinnerepresentasjon.  

Varsler likestillingstiltak

Sjømat Norge har tatt inn likestilling og arbeid mot trakassering som sentrale punkter i onboardingskursene som gis til nye tillitsvalgte. Styret i Sjømat Norge har også vedtatt at organisasjonen skal presentere et mangfold av stemmer når vi er vertskap for ulike arrangement.  

I tillegg til arbeidet internt i organisasjonen så fremholdte Sjømat Norge at det er viktig å løfte tematikken i arbeidet opp mot næringen. Når det kommer til arbeidet for å unngå seksuell trakassering så påpekte han at det er et arbeid som hele tiden må stå på blokka til enhver leder, men det dreier seg også om å løfte frem flere kvinner i mellomlederposisjoner.  

Sjømat Norge har sammen med de to største tariffpartnerne Fellesforbundet og NNN blitt enige om at det skal utarbeides felles kurspakker som rettes mot bedriftene. Det er også varslet at likestillingstiltak kommer opp som tema under vårens forhandlinger med de to organisasjonene. Sjømat Norge og Fellesforbundet har nylig også skrevet inn tekst om trakassering i HMS-veilederen.   

Vil du vite mer?

 
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Direktør kommunikasjon og næringspolitikk
Mobil: 926 31 836

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse